Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

AKADEMIE VĚD NOVĚ

 

Obrázek k článku 

 

Od 1. ledna t. r. se akademické ústavy změnily ve veřejné výzkumné instituce. Ty však nemohou existovat mimo rámec Akademie věd České republiky, která zůstává státní institucí a je jejich zřizovatelem.

Nová právní forma na jednu stranu výrazně posílila vědeckou i ekonomickou samostatnost akademických pracovišť, na druhou stranu na ně deleguje daleko vyšší právní, vědeckou i morální odpovědnost. Právě v těchto dnech se scházejí vědečtí pracovníci, aby na svých shromážděních zvolili nové Rady pracovišť, které budou schopny souhrnně řešit veškerou vědeckou i ekonomickou a organizační problematiku. Jejich počátečním nejdůležitějším úkolem bude vyhlásit výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů. Noví ředitelé musí být podle zákona jmenováni předsedou AV ČR do šesti měsíců po vzniku veřejné výzkumné instituce, a to na základě výběrového řízení, které je plně v kompetenci Rad pracovišť. Protože nastoupí do "zakladatelské" funkce, kde budou muset operativně rozhodovat a pružně reagovat na nové skutečnosti a problémy, bude nesmírně záležet na jejich komplexních vědeckých i manažerských předpokladech včetně schopnosti obklopit se zdatnými a výkonnými spolupracovníky. Akademický bulletin v následujících měsících zveřejní inzeráty na výběrová řízení na pozice ředitelů pracovišť a postupně všechny nově jmenované ředitele na svých stránkách představí.

MARINA HUŽVÁROVÁ