Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nová publikace Hlávkovy Lužany

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech je v živé paměti kulturní veřejnosti nejen jako sídlo proslulého českého mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění, ale i jako místo spjaté s významnými umělci a učenci – jmenovitě Antonínem Dvořákem, Jaroslavem Vrchlickým, Josefem B. Foersterem, Juliem Mařákem či jazykovědcem Josefem Zubatým a historikem Josefem Šustou. V posledních desetiletích jsou Lužany spojeny s udílením Hlávkových cen a medailí za zásluhy ve vědě a v umění, jakož i cen a stipendií pro mladé badatele a umělce. Přesto až dosud postrádaly Hlávkovy Lužany reprezentativní publikaci. Blížící se jubilea 110. výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (1904), 125. výročí založení ČAVU (1890) a 140. výročí otevření Zemské porodnice v Praze (1875), dnes Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, tuto potřebu ještě zvýraznila.

Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_06.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg                                                                                

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Úkolu sestavit autorský kolektiv se ujal prof. František Šmahel, který ke spolupráci přizval osvědčené odborníky a znalce. Dějiny Lužan a zámku do Hlávkovy éry připravil ředitel Odboru archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Jiří Úlovec. Autorem dvou kapitol o stavebním vzhledu a Hlávkově přestavbě lužanského zámku je architekt doc. František Kašička, interiér zámku pojednala PhDr. Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR, výklad o zahradách připojil Ing. Karel Drhovský. Doc. Magdalena Pokorná z Historického ústavu AV ČR vylíčila život na lužanském zámku za Josefa Hlávky i v dobách, kdy se zde nacházelo letní sídlo prezidentů ČAVU. Vývoji zámeckého velkostatku v obou těchto etapách se věnoval prof. Jiří Pokorný.  Předseda správní rady Nadání prof. Václav Pavlíček přiblížil poválečné období, v němž nadační majetek v Lužanech prošel velkými změnami, které však ve výsledku posílily postavení nejstarší existující nadace; život a dílo Josefa Hlávky v datech sestavila PhDr. Dagmar Rýdlová. Dílo Hlávkovy Lužany je rovněž působivé nádhernými fotografiemi Martina Micky a Hany Hamplové, jakož i koncepcí obrazové části a grafickou úpravou architekta Jiřího Vovse.

Slavnostní uvedení publikace se uskutečnilo 9. února 2015 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.
 
Více informací o oslavách spjatých s 125. výročím Akademie věd ČR – Můj svět zázraků – naleznete na http://www.umenivedy.cz/.

O Josefu Hlávkovi informoval Akademický bulletin v následujících příspěvcích:

Portrét Josefa Hlávky

Jubilejní rok Josefa Hlávky (15. února 1831 v Přešticích až 11. března 1908 v Praze)

Josef Hlávka a Antonín Dvořák

 

Vídní po Hlávkových stopách


Vrcholné dílo Josefa Hlávky světovým kulturním dědictvím

Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Plodný vztah čtyř osobností v české i světové kultuře

10 Feb 2015