Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > říjen  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ


Cambridgeská univerzita vyhlásila jako každý rok nábor na Mezinárodní letní školu 2008.
Nabídka obsahuje jak monotematicky orientované odborné kurzy, tak interdisciplinární kurzy ve všech oborech vědeckého výzkumu počínaje exaktní vědou a konče humanitními obory.
Veškeré informace získáte na e-mailové adrese: intenq@cont-ed.cam.ac.uk.


Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech:
geologie,
geofyzika,
petrologie, geochemie,
geologie a geochemie životního prostředí,
paleontologie.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.
Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zašlete do 12. listopadu 2007 na adresu:
Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje
ref.: pí Uldrychová, telefon 233 087 208, www.gli.cas.cz

Výběrové řízení se bude konat dne 26. listopadu 2007 od 9:00 hod.
v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR.


Společnost Astropis ve spolupráci s Českou astronomickou společností a za podpory Fondu T-Mobile pořádá 24. listopadu 2007 již šestý přednáškový
Den s Astropisem,
který se uskuteční v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Přednášky na astronomická témata přednesou: dr. Jiří Grygar (FZÚ AV ČR, v. v. i.), dr. Vladimír Kopecký (ÚFP AV ČR, v. v. i.), prof. Petr Kulhánek (FEL ČVUT a HaP Praha), Mgr. Pavel Najser (HaP Praha), Mgr. Petr Scheirich (AsÚ AV ČR, v. v. i.) a dr. Michal Sobotka (AsÚ AV ČR, v. v. i.).

Vzhledem ke kapacitě sálu je nutná rezervace na internetové stránce http://www.astropis.cz, podrobný program tamtéž. Vstup na akci je zdarma.


Učená společnost České republiky, o. s.,
si Vás dovoluje pozvat na přednášku
prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc.,

Možnosti použití syntetických polymerů při vývoji léčiv:
od protinádorové ke genové terapii.

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.,
místopředsedkyně Rady Učené společnosti České republiky, o. s.
Přednáška se koná v úterý 13. listopadu 2007 od 15:00 hod.
v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.


Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Informatika a kybernetika

Obhajoba doktorské disertační práce
prof. RNDr. Radima Bělohlávka, Dr., Ph.D.,
k udělení vědeckého titulu „doktor věd“ se koná dne 15. listopadu 2007 v 10:30 hod.,
v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8.


Nadace Caledonian Research Foundation spolu s The Royal Society of Edinburgh vyhlásila
konkurz na studijní pobyty ve Skotsku pro badatele v oblasti humanitních a společenských věd.

Termín podávání přihlášek je 2. listopadu 2007.
Bližší informace a formuláře jsou dostupné na adrese:
resfells@royalsoced.org.uk.