Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > říjen  > Obálka

NOVÉ KNIHY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

CHARTA 77: DOKUMENTY 1977–1989
V roce, kdy Charta 77 slaví třicáté výročí svého vzniku, se čtenáři do rukou dostává první kompletní, bohatě komentovaná edice všech dokumentů Charty 77 doplněná historickou studií a dalšími dokumenty, včetně přiloženého CD. Třísvazková publikace vyšla za podpory Nadace Fritze Thyssena a stala se nepostradatelnou pomůckou pro jakékoli seriozní studium dějin Československa v období tzv. normalizace.
Prečan, V., Císařovská, B., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2007. Vydání 1.

MALÁ DOBA LEDOVÁ
Jak klima formovalo dějiny v letech 1300–1850

Kniha ukazuje, jak zásadně podnebí ovlivňovalo dějiny během malé doby ledové, tedy přibližně mezi 14. a 19. stoletím. Spolu s nenadálými sopečnými erupcemi stály klimatické výkyvy v pozadí četných ekonomických, sociálních i politických změn, kupříkladu Francouzské revoluce. Díky pokročilému výzkumu můžeme bohatě čerpat z minulosti, abychom přesněji předpovídali vliv globálního oteplování na lidskou společnost v budoucnosti.
Fagan, B., edice Galileo, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

PROFESOR TRKAL
Pouť moderní fyzikou

V roce 50. výročí úmrtí profesora teoretické fyziky Viktora Trkala se ke čtenáři dostává publikace podávající obraz o jeho cestě životem, vědou a pochopitelně i naší společností. Jeho životní i profesní pouť podstatně ovlivnila chod dějin, jimiž naše vlast v době jeho života procházela. Narodil se v r. 1888, když vrcholilo obrozenecké hnutí našeho národa, zažil dvě světové války a dvě diktatury a při tom za všech okolností věřil, že náš národ musí být a bude svobodný a silný.
Brdička, M., Trkal, V. ml., edice Paměť, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

TAJEMNÉ HLUBINY ČASU
Tato kniha přináší záznam rozhovorů, které vedl redaktor Ivo Budil v populárněvědeckém magazínu Českého rozhlasu 2 Praha Meteor s předním českým odborníkem na geologii profesorem Ivo Chlupáčem. Součástí knihy jsou ilustrace a fotografie nalezišť, lomů, jeskyní, zkamenělin a dalších pozoruhodností. Přiloženo je také CD se zvukovým záznamem několika rozhovorů.
Budil, I., Chlupáč, I., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

UČENCI OČIMA KOLEGŮ, ŽÁKŮ A NÁSLEDOVNÍKŮ
Soubor medailonů, které byly předneseny na zasedáních Učené společnosti České republiky, představuje poutavou formou významné, především české vědce, ale i několik vědců zahraničních. Autoři jednotlivých medailonů, rovněž špičkoví vědečtí pracovníci, okořenili svůj výklad o jednotlivých osobnostech přímým vztahem na úrovni žáků či kolegů.
Hlaváček, I., Jedináková, J., edice Paměť, Academia, Praha 2007. Vydání 1.

LIKVIDACE
Autorem tohoto románu, jenž se zabývá reflexí tíživého fenoménu holocaustu, je maďarský nositel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész. Pokusil se jím udělat tečku za svým „věčným tématem“ holocaustu jako konce evropské kultury. Hlavní postavou jeho díla je spisovatel B., který se po celý svůj život musí vyrovnávat se svým morálním údělem – židovstvím. Příběh začíná v době, kdy si spisovatel B. dobrovolně bere život.
Kertész, I., Academia, Praha 2006. Vydání 1.