Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

OHLASY ČTENÁŘŮ – DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

Encyklopedie Universum má samozřejmě řadu nedostatků, jak se koneckonců od obecných encyklopedií dá čekat. Je to publikace rozsáhlá, proto náchylná k jistému procentu chyb. Rovněž nejsem jejím příznivcem, ale občas ji do ruky vezmu – někdy poslouží, někdy ne.

Noticka Jiřího Fleischhanse je jistě právem kritická, ale pokud si bere na paškál překlad anglického výrazu, měl by tento výraz být uveden správně: „vesel“ znám pouze coby gen. pl. českého slova veslo. Takže se tento nemilý překlep stal pro mne zdrojem mírného vesselí.

Akademický bulletin na rozdíl od encyklopedie ovšem rozsáhlý není, tudíž je kvantitativně omezeno i jeho právo na percentuálně přijatelnou míru omylů, a to jak formálních, tak věcných.

Ty věcné jsou samozřejmě podstatně závažnější; v případě článku Jaroslava Folty O tom, jak si učenci své shromažďování organizovali (AB 6/2007) u mne budí přímo bytostný odpor. (Zde záměrně vynechávám titul p., neb opravdu nevím, zda by spíše nenáležel historický titul s.) Autor hned v prvním odstavci rozjíždí úplný televizní seriál vadných informací, počínaje nesprávným Smithsonovým křestním jménem a jeho označením za Američana. Konkluze o „vztahu tehdejší americké společnosti k šíření výsledků vědy“ je jen bizarním vyvrcholením tohoto pseudovědného náhledu z krajiny za zrcadlem.

Pravda, pokud se snad J. Folta alespoň pokusil nahlédnout do Universa, omluvou by mu mohla být nepřítomnost hesel Smithson James či Smithsonian Institution (mimochodem „instituce“, proto formálně a striktně gramaticky fem.). Snad by mu ale p. Fleischhans mohl poradit, jak na to někde jinde.

Jen z pikantnosti by mě zajímalo, zda zaprotestoval i nějaký akademik – jel jsem opravdu dlouho ve vlaku, tož jsem bulletin přelouskal skutečně celý. Moc hezké ilustrace a zajímavé poznatky v článku o florigenu, kde mi nezbývalo, než zcela důvěřovat.

Aleš Richter,
ředitel Extriant Ltd., Londýn


Děkujeme Vám, našim čtenářům, nejen za slova chvály, ale také za kritiku, která nám vždy dokazuje, že AB čtete, a tudíž má naše práce smysl. Pokusíme se některé zajímavé a podnětné reakce zařazovat častěji a vyvolávat aktivnější polemiku, jež by mohla nalézt stálé místo na http://abicko.avcr.cz.

Za odborný obsah příspěvků ručí autoři, redakce odpovídá za stylistickou a jazykovou úroveň.