Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. září 2007

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • přijetí 17 návrhů projektů do veřejné soutěže o projekty programu Nanotechnologie pro společnost s předpokládaným zahájením 1. ledna 2008;
 • pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení;
 • vložení budovy v části obce Staré Město č. p. 236 na pozemku p. č. 381 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, a pozemku p. č. 381 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše včetně součástí a příslušenství; budovy v části obce Staré Město č. p. 352 na pozemku p. č. 380/1 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, a pozemku p. č. 380/1 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše včetně součástí a příslušenství; budovy v části obce Staré Město č. p. 361 na pozemku p. č. 380/2 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, a pozemku p. č. 380/2 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše včetně součástí a příslušenství do spoluvlastnictví Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a to každému z ideální 1/3;
 • vložení budovy v části obce Bubeneč č. p. 447 na pozemku p. č. 804/1 v katastrálním území Bubeneč, obec Praha, a pozemku p. č. 804/1 v katastrálním území Bubeneč, obec Praha, vše včetně součástí a příslušenství na adrese Puškinovo nám. 9, do vlastnictví Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Vyslovila souhlas

 • s programem Týdne vědy a techniky 2007;
 • s těmito majetkovými záležitostmi:
  • s prodloužením nájemní smlouvy o bezúplatném užívání nebytových prostor v Legerově ulici mezi AV ČR a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy;
  • s nájemní smlouvou mezi Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., a společností S.M.K., a. s.;
  • s koupí pozemku v k. ú. Lysolaje pro výstavbu nové budovy Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Jmenovala

 • Ing. J. Jeřábkovou členkou Ekonomické rady AV ČR s hlasem poradním;
 • Ing. E. Novákovou tajemnicí Ekonomické rady AV ČR.

Vzala se souhlasem na vědomí

Doporučila předsedovi AV ČR,

 • aby převzal záštitu nad mezinárodní fyzikální konferencí Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2008 (FQMT08), která se bude konat ve dnech 28. července až 2. srpna 2008 v Praze;
 • aby převzal záštitu nad prvním pražským seminářem Spolku akademiků Židů (SAŽ), který se bude konat dne 8. listopadu 2007 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vzala na vědomí

 • souhrnnou zprávu o implementaci ekonomického informačního systému (EIS) v Akademii věd ČR;
 • zprávu o The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH);
 • zprávu o postupu příprav výstavby Institutu aplikovaných věd (IAV);
 • zpracovaný generel areálu Mazanka a doporučuje jeho projednání v areálové radě ředitelů;
 • zprávy o výsledcích kontrol v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., a ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků;
 • informaci o Akademickém roamingovém systému eduroam.