Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Šéfredaktorka AB zvolena viceprezidentkou EUSJA

Ve vedení Asociace evropských vědeckých novinářů má Česká republika poprvé svého zástupce. Na 44. valném shromáždění EUSJA ve Štrasburku koncem března byla do nového čtyřčlenného výboru zvolena šéfredaktorka Akademického bulletinu Mgr. Marina Hužvárová.
ČR vstoupila do mezinárodní organizace prostřednictvím Klubu vědeckých novinářů při příležitosti udílení Descartesových cen na Pražském hradě v roce 2004. Od té doby novináři píšící o vědě z 23 zemí navštívili Česko hned několikrát, a to během studijních exkurzí na pracoviště Akademie věd, za jejichž organizací stála právě Marina Hužvárová. (Více viz – Na prahu Mezinárodního roku chemie, Evropští vědečtí novináři v Akademii věd ČR, Valné shromáždění EUSJA v Praze, Ohlasy na laserový "Study trip" na ELI a PALS v zahraničním tisku). Více o EUSJA viz http://www.eusja.org/.

4. 4. 2016