Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Šéfredaktorka AB zvolena viceprezidentkou EUSJA

Ve vedení Asociace evropských vědeckých novinářů má Česká republika poprvé svého zástupce. Na 44. valném shromáždění EUSJA ve Štrasburku koncem března byla do nového čtyřčlenného výboru zvolena šéfredaktorka Akademického bulletinu Mgr. Marina Hužvárová.
ČR vstoupila do mezinárodní organizace prostřednictvím Klubu vědeckých novinářů při příležitosti udílení Descartesových cen na Pražském hradě v roce 2004. Od té doby novináři píšící o vědě z 23 zemí navštívili Česko hned několikrát, a to během studijních exkurzí na pracoviště Akademie věd, za jejichž organizací stála právě Marina Hužvárová. (Více viz – Na prahu Mezinárodního roku chemie, Evropští vědečtí novináři v Akademii věd ČR, Valné shromáždění EUSJA v Praze, Ohlasy na laserový "Study trip" na ELI a PALS v zahraničním tisku). Více o EUSJA viz http://www.eusja.org/.

4 Apr 2016