Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

EXPO a Dny české vědy

Letošní světovou výstavu EXPO, kterou obsahově definuje její podtitul Feeding the Planet, Energy for Life, tedy Potraviny pro planetu, energie pro život, hostí severoitalské město Miláno. Ve strategicky umístěném českém pavilonu nedaleko hlavního vstupu do areálu patřila horká první půle července Dnům české vědy. Ostatně té je věnovaná i valná část interiérové expozice bělostné stavby. Duchu ambice letošního Expa, tedy otázkám tradičních a inovativních postupů při výrobě potravin, odpovídá hned při prvním přiblížení k pavilonu České republiky i předsunutý stánek s oroseným chmelovým mokem. I když v tropickém vedru je jednou z hlavních atrakcí zejména bazén, kterému dominuje ptakoautomobilová plastika od Lukáše Rittsteina s osvěžující tryskající vodní tříští.

  Milano_MH_1.jpg  plazma_skola_01.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg plazma_skola_03.jpg                                                                                                                                                            

Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin 

 


Partnerem všech devíti Dnů české vědy rozprostřených mezi 1. a 14. červencem bylo referenční centrum JRC Ispra, které je vzdálené jen pár desítek kilometrů od Milána. Však také vždy vědci z JRC i z České republiky své výzkumy prezentovali jak v Ispře, tak v českém pavilonu. Zahajovalo se nanotechnologiemi a molekulárními vědami, poté patřilo téma energiím, které vystřídala biodiverzita, udržitelnost a péče o životní prostředí. Českou vědu v této oblasti představily společně ČVUT, PřF UK v Praze, Botanický ústav AV ČR v prvním patře pavilonu, kde je hojně navštěvovaná živá expozice rostlin, tzv. Laboratoř ticha.

Tři ústavy Akademie věd představují nejen svou špičkovou vědu, ale v duchu tradic Akademie i špičkové umělce, kteří jejich expozice ztvárnili. V případě Ústavu experimentální botaniky AV ČR to byl Frederico Díaz, kdo poskytl náhled do struktury DNA kulturních plodin, zatímco pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pojal buňku jako miniaturní chemickou továrnu, ve které probíhají tisíce dějů nezbytných pro zdravé fungování organismu, výtvarník Jakub Nepraš. A dlužno podotknout, že v České republice posléze tento artefakt uvidí návštěvníci Národního technického muzea. (Příspěvek o prezentaci ÚEB AV ČR připravujeme.) V NTM již byl k vidění také „analog“ trojrozměrné expozice věnované životu a dílu prof. Antonína Holého od výtvarníka Jáchyma Šerých. Umělecké pojetí vědeckých témat tím zdaleka nekončí, neboť např. Botanický ústav AV ČR na EXPO vystavuje skleněnou knihu s živými houbami od umělkyně Suzanne Pastor, která shodou okolností použila text Julese Verna. A právě Vernův Vynález zkázy geniálně zfilmoval v roce 1958 Karel Zeman. Český pavilon uvedl premiéru digitálně vyčištěného filmu, jemuž patří expozice v přízemí pavilonu.

Dny české vědy věnované civilizačním chorobám vyplnili zástupci již zmíněného Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Univerzity Karlovy (příspěvek se připravuje) a celý cyklus završilo téma vzdělání, vědy a výzkumu zastoupené Českým vysokým učením technickým v Praze a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži.
Problematika civilizačních chorob provázená doslova epidemií obezity a diabetu i nezdravým životním stylem s nedostatkem pohybu rezonovala napříč expozicemi různých zemí, jichž se to týká – nechybí mezi nimi ani Česká republika. Příslušnou sekci Dnů české vědy zahájili komisař české účasti na EXPO Jiří František Potužník, ředitel ÚOCHB dr. Zdeněk Hostomský a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima. Ten mj. při pohledu na vystavené rekvizity z filmu o Janu Husovi připomněl, že Mistr Jan Hus byl též rektorem Univerzity Karlovy. Příspěvky k dané oblasti výzkumu poté přednesli dr. Lenka Maletínská (Epidemics of Obesity and Problems with Pharmacotherapy), dr. Jiří Jiráček (Diabetes and Insulin Research), dr. Eva Kudová (Steroid in Brain-Compounds with Strength of Arnold and Sex-appeal of Pamela), prof. Libor Vítek z 1LF UK (Civilisation Diseases in 21 st Century, Threats and Preventive Measures) a prof. Martin Fusek (When Science Helps the Society). A protože Světovou výstavu provází též projekt Women for EXPO, přímo se nabízí připomenout, že obě naše přednášející vědkyně jsou též maminkami a shodou okolností v obou případech dvojčat.

Vernisáží za přítomnosti mnoha důležitých osobností byla slavnostně otevřena již výše zmíněná výstava Česká věda v boji proti virům , která představuje život a dílo Antonína Holého. Pro úplnost dodejme, že ÚOCHB není na EXPO nováčkem – Českou republiku a její vědeckou kapacitu reprezentoval už v Šanghaji, a to zejména zásluhou Zdeňka Havlase, Jáchyma Šerých, Zdeňka Lyčky, Radky Neumannové, ale také Ireny Krumlové a dalších (viz AB 12/2010 ).

Český pavilon, který představuje naši zemi jako prostor zaslíbený vědě a umění a osvěžovaný radostí z vody i zlatavého moku, se po zásluze těší velké pozornosti návštěvníků. Vědu v české akademii jim v Miláně představují tři naše ústavy. A vy teď můžete nahlédnout alespoň prostřednictvím fotografií.
(Viz také Akademie věd ČR na EXPO 2015 )

MARINA HUŽVÁROVÁ

 

20. 7. 2015