Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vladimír Pechar – Staroegyptská mytologie a symbolika

„Jen málo z nás si dokáže tak intenzívně jako Vladimír Pechar uvědomit, jak rozsáhle naše současnost vychází ze staroegyptské civilizace. Jeho nadšení pro dávnou kulturu země na dolním Nilu se zcela vyrovná zaujetí, s jakým profesionální egyptologové odkrývají památky ukryté pod tisíciletými nánosy písku nebo na základě dochovaných střípků poznání skládají mozaiku života staroegyptské společnosti. Výrazem tohoto celoživotního zaujetí Vladimíra Pechara jsou desítky a dnes už spíše stovky uměleckých děl se staroegyptskými náměty,“ říká o vědeckém malíři či malujícím badateli prof. Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze.
Výstavu grafik Vladimíra Pechara Staroegyptská mytologie a symbolika, kterou uspořádaly Městská část Praha 22, komise kultury RMČ Praha 22 a Uhříněveské muzeum, můžete shlédnout od 17. července do 31. srpna 2015 v spolkové místnosti Uhříněveského muzea.

Vladimír Pechar
Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin

 

Vladimír Pechar o starověkém Egyptě

Ve své práci, opírající se o hluboké studium dochovaných původních pramenů, vytvořil galerii významných postav egyptské minulosti včetně těch nejvýznamnějších panovníků, jejichž jména jsou od antických časů až dodneška symbolem starověkého Egypta. Ztvárnil i desítky podob staroegyptských bohů a bohyní, kteří často vystupovali v podobách pro nás obtížně pochopitelných jako kombinace lidských a zvířecích prvků, ale kteří pro dávné obyvatele země na Nilu ztělesňovali okolní svět v celé jeho rozmanitosti a složitosti. Totéž se dá říci o nejrůznějších symbolech, znameních, ornamentech, do nichž starověcí Egypťané vtělili svou představu o světě a silách, které jejich život tu bezprostředně, tu spíše nepřímo ovlivňovali. Mnoho z těchto symbolů, byť třeba ve změněné podobě nebo pojetí, se v myslích lidí uchovaly dodnes – vždyť kdo z návštěvníků Egypta by neznal třeba staroegyptský znak života (egyptsky – anch), přejatý i do křesťanství jako tzv. smyčkový kříž. Podobně i znak oka, původně spojovaný se sokolím bohem Herem, chrání i dnešní Egypťany před zlem úplně stejně, jako jejich dávné předky o několik tisíc let dříve.
Dílo Vladimíra Pechara je tak i pro nás jedinečnou příležitostí zamyslet se nad tím, jak hluboce jsme dodnes spojeni s lidmi žijícími v dávné minulosti a připomenout si, že i oni se, podobně jako my, zamýšleli nad světem, který je obklopoval a v němž hledali a nalézali své místo.
Prof. Ladislav Bareš, český egyptologický ústav, Filozofická fakulta UK v Praze
 

Více také viz: Vladimír Pechar - Slovanská mytologie

 

 

14. 7. 2015