Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XIX. valné shromáždění Učené společnosti

Učená společnost České republiky, jež sdružuje význačné vědce všech vědních oborů, se na XIX. valném shromáždění sešla 20. května 2013 ve Velké aule Karolina za přítomnosti akademické obce a politických reprezentantů v čele s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petrem Fialou, 1. místopředsedkyní Senátu PČR Alenou Gajdůškovou či předsedkyní Akreditační komise ČR prof. Vladimírou Dvořákovou. Úvodem zasedání vyzdvihl předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš aktivní vystupování Učené společnosti na veřejnosti – aktuálně například v souvislosti s prezidentovým úmyslem nejmenovat Martina C. Putnu profesorem antropologie, ačkoli literární historik splnil veškeré akademické náležitosti. Potřebu chránit nezávislost vzdělávacích institucí, jejichž existence napomohla vzniknout demokratické společnosti, jak ji známe dnes, vyslovila i Vladimíra Dvořáková: „Jde o hodnoty, jež byly budovány celá staletí a chráněny i za cenu životů; braňme je proti těm, co tuto svobodu chtějí omezovat.“ V navazující části projevu přešel předseda AV ČR ke kritice průmyslového výzkumu a jeho podpoře z veřejných prostředků (podrobněji též Věda jako výrobní sílaHospodářské noviny, 20. května): „Přímé financování inovačních aktivit podniků z veřejných zdrojů může totiž snadno sklouznout k deformování trhu a pseudoinovačním aktivitám, fakticky podlamujícím konkurenceschopnost firem a vytěsňujícím privátní investice do výzkumu a vývoje.“

US_2013_01.jpg US_2013_02.jpg     US_2013_07.jpg                                                                                      

 Foto : Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

V pokračujícím programu předal předseda Učené společnosti Petr Pokorný medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy a ceny za vynikající vědecké výsledky. Medaili Učené společnosti pro rok 2013 získala prof. Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu AV ČR a prof. Aleš Pultr z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy; profesorka B. Říhová byla oceněna za významné objevy v imunologii v oblasti směrovaných polymerních léčiv (v loňském roce mj. převzala nejvyšší ocenění AV ČR – čestnou medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis – viz AB 12/2012 ), profesor A. Pultr za mimořádné výsledky v teorii matematických struktur. Cenu v kategorii mladý vědecký pracovník získal dr. Marek Eliáš z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (za elegantní analýzy genomů protist) a dr. Martin Lamač z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (za vývoj nových organokovových katalyzátorů metalocenového typu). Jako každý rok vyznamenala Učená společnost i pedagogy, kteří vychovávají možné příští vědce a vědkyně; letos porota ocenila dva – dr. Petera Krupku z Gymnázia Brno-Řečkovice a dr. Josefa Kubáta (v důchodu). V kategorii pro středoškolské studenty si přízeň Učené společnosti získaly především projekty z oblasti přírodních věd, a to konkrétně chemie a biologie – jmenovitě jejich autoři Adam Ligocki, Zbigniew Opiol, Marek Novák, Roman Beránek, Jan Kujan, Ondřej Vodehna, Kryštof Škach, Lenka Bartošová, Adéla Miklíková, Jana Zemánková, David Kořínek, Daniel Lyčka, Tereza Bušková, Stanislava Jírovcová, Jan Jiřík, Anna Kojanová, Kristýna Novotná a Tomáš Váňa.

První část programu Valného shromáždění zakončil britský vědecký novinář a dlouholetý editor časopisu Nature Philip Ball přednáškou Zvědavost – jak se věda začala zajímat o vše (Curiosity – How Science Became interested in everything ), v níž vysvětlil úlohu zvědavosti ve vědě.  
Více se dočtete v červnovém čísle Akademického bulletinu.

lsd

  FOTOGALERIE

23. 5. 2013