Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Brno a studium genetiky

mendel_poster_small.jpgMoravská metropole je světě známá mj. jako místo, v němž se v 19. století zrodila nauka o dědičnosti – genetika. Stalo se tak zásluhou Augustiánského mnicha Gregora Johanna Mendela (1822–1884), který před 150 lety prováděl ve starobrněnském klášteře pokusy s hybridy rostlin hrachu a formuloval základní pravidla dědičnosti. Mendelův přínos biologii byl rozpoznán až ve 20. století, ovšem badatelé na jeho výsledky příliš nenavázali (k tématu viz AB 10/2012). Jedním ze současných špičkových pracovišť je oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR, které vede prof. Boris Vyskot. Pracovníci oddělení, jež patří k nejcitovanějším ve svém oboru ve světě, se pravidelně účastní jako řečníci významných akcí v oboru rostlinné genetiky ve světě, publikují v renomovaných vědeckých časopisech a spolupracují s čelnými zahraničními pracovišti. S jejich badatelskými výsledky v oblasti molekulární genetiky sexuality rostlin se můžete seznámit v přiloženém posteru.

25 Jul 2016