Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Brno a studium genetiky

mendel_poster_small.jpgMoravská metropole je světě známá mj. jako místo, v němž se v 19. století zrodila nauka o dědičnosti – genetika. Stalo se tak zásluhou Augustiánského mnicha Gregora Johanna Mendela (1822–1884), který před 150 lety prováděl ve starobrněnském klášteře pokusy s hybridy rostlin hrachu a formuloval základní pravidla dědičnosti. Mendelův přínos biologii byl rozpoznán až ve 20. století, ovšem badatelé na jeho výsledky příliš nenavázali (k tématu viz AB 10/2012). Jedním ze současných špičkových pracovišť je oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR, které vede prof. Boris Vyskot. Pracovníci oddělení, jež patří k nejcitovanějším ve svém oboru ve světě, se pravidelně účastní jako řečníci významných akcí v oboru rostlinné genetiky ve světě, publikují v renomovaných vědeckých časopisech a spolupracují s čelnými zahraničními pracovišti. S jejich badatelskými výsledky v oblasti molekulární genetiky sexuality rostlin se můžete seznámit v přiloženém posteru.

25. 7. 2016