Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jak překonávat globální hrozby: mezikulturní dialog

Akademické a duchovní osobnosti ze států OIC (Organization of Islamic Cooperation – Organizace islámské spolupráce) a čeští akademici diskutovali ve dnech 13.–14. dubna 2016 na mezinárodní konferenci Překonávání globálních hrozeb. Jejím cílem bylo vymezit překážky pro kulturní porozumění a pokojné soužití mezi západními a muslimskými společnostmi v kontextu současných mezinárodních událostí a navrhnout dílčí cesty k jejich překonání. Setkání, které spolupořádaly Pražská skupina velvyslanců států OIC, Centrum globálních studií FLÚ AV ČR a Orientální ústav AV ČR, se konalo v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy.

globalni_hrozby_konference_01.JPG globalni_hrozby_konference_02.JPG globalni_hrozby_konference_03.JPG globalni_hrozby_konference_05.JPG ceny_academia_2016_06.JPG globalni_hrozby_konference_08.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG                                                                                                                                                                                                                                 

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin


Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který konferenci zaštítil, čelí muslimské společnosti výzvě, jak propojit náboženské normy s individuálními svobodami a rovněž debatou, jak mohou vedle sebe spoluexistovat různé kultury a náboženství – je proto zřejmé, že výsledek této diskuse bude důležitý i pro českou společnost, neboť muslimské komunity spolutvoří evropskou společnost. Předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš v této souvislosti zdůraznil, že řešení současné situace vyžaduje nové přístupy, a to především intenzivní mezikulturní dialog, k němuž mohou přispět i badatelé ze zainteresovaných pracovišť.
Více informací se dočtete v červnovém čísle Akademického bulletinu.

15. 4. 2016