Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jak překonávat globální hrozby: mezikulturní dialog

Akademické a duchovní osobnosti ze států OIC (Organization of Islamic Cooperation – Organizace islámské spolupráce) a čeští akademici diskutovali ve dnech 13.–14. dubna 2016 na mezinárodní konferenci Překonávání globálních hrozeb. Jejím cílem bylo vymezit překážky pro kulturní porozumění a pokojné soužití mezi západními a muslimskými společnostmi v kontextu současných mezinárodních událostí a navrhnout dílčí cesty k jejich překonání. Setkání, které spolupořádaly Pražská skupina velvyslanců států OIC, Centrum globálních studií FLÚ AV ČR a Orientální ústav AV ČR, se konalo v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy.

globalni_hrozby_konference_01.JPG globalni_hrozby_konference_02.JPG globalni_hrozby_konference_03.JPG globalni_hrozby_konference_05.JPG ceny_academia_2016_06.JPG globalni_hrozby_konference_08.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG globalni_hrozby_konference_09.JPG                                                                                                                                                                                                                                 

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin


Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který konferenci zaštítil, čelí muslimské společnosti výzvě, jak propojit náboženské normy s individuálními svobodami a rovněž debatou, jak mohou vedle sebe spoluexistovat různé kultury a náboženství – je proto zřejmé, že výsledek této diskuse bude důležitý i pro českou společnost, neboť muslimské komunity spolutvoří evropskou společnost. Předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš v této souvislosti zdůraznil, že řešení současné situace vyžaduje nové přístupy, a to především intenzivní mezikulturní dialog, k němuž mohou přispět i badatelé ze zainteresovaných pracovišť.
Více informací se dočtete v červnovém čísle Akademického bulletinu.

15 Apr 2016