official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

"Je hotovo, je hotovo"

Jeden z nejvýznamnějších počinů, kterými Akademie věd mohla oslavit své výročí, místo, kde věda bude přispívat do mozaiky lidského vědění, nebo společné pracoviště jako ukázka kooperace mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd, či pracoviště, jenž bude centrem mezinárodní spolupráce. Taková a další radostná označení zaznívala při rozloučení s náročnou etapou stavby projektu BIOCEV (vice viz AB 5/2010) ve Vestci u Prahy a zároveň při uvítání nové fáze, tedy zahájení činnosti Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK v pátek 18. prosince 2015. Jestliže místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček připomněl rovněž vstupní finanční dar J. Hlávky k založení České akademie pro vědy a umění před 125 lety, pak všechny tři složky – tedy národní ideu, vědu i umění – výborně podtrhl ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR prof. Václav Hořejší pasáží „Je hotovo, je hotovo“ z Prodané nevěsty.
Slavnostního ukončení stavby projektu, jehož náročný zrod zde byl všeobecně připomínán, se v letošním deštivém adventním čase zúčastnila řada významných hostů, jejichž přehled naleznete na webových stránkách AV ČR. Labyrint chodeb a laboratoří se již zabydluje, někde už nám zdejší vědci ukazovali, na čem právě pracují, ale plný provoz se plánuje od ledna 2016. Jeho součástí je realizace pěti výzkumných programů a zprovoznění šesti výzkumných infrastruktur a servisních laboratoří. Do roku 2020 by mělo v Centru BIOCEV pracovat až 450 výzkumných pracovníků, z toho 200 doktorských studentů, kteří budou detailně zkoumat organismy na molekulární úrovni tak, aby zprostředkovali poznatky pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů.


biocev_prosinec_2015_01.JPG biocev_prosinec_2015_03.JPG                                                                                                                                                                                               

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Pavel Martásek, ředitel BIOCEV připomněl, že toto prvotřídní vědeckovýzkumné centrum s vynikajícím přístrojovým vybavením soustředí pod jednou střechou týmy nadšených a erudovaných vědců z šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy. Však se dnes významné objevy dějí na hranicích tradičních vědeckých disciplín. Proto bylo pět hlavních vědeckých programů BIOCEV koncipováno výrazně interdisciplinárně a maximálně komplementárně.

Náročný projekt byl více než dvěma miliardami korun podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ve prospěch nových možností léčby závažných onemocnění se zde v rámci výzkumných infrastruktur BIOCEV rozvíjí národní výzkumná infrastruktura – České centrum pro fenogenomiku (CCP). Jde o největší instituci tohoto druhu v Evropě. Vestecký areál poskytuje rovněž nejmodernější zařízení k produkci specializovaných myších modelů, jež slouží jako nástroje pro výzkum funkce genů pro českou i pro mezinárodní vědeckou komunitu. Vedoucí CCP Radislav Sedláček a jeho tým se podílejí na mezinárodním programu Encyklopedie funkcí savčích genů, jenž má během příští dekády zvládnout primární popis funkcí všech genů.

Budova špičkového pracoviště na jižním okraji Prahy zvenku nepůsobí nikterak okázale. Uvnitř ale skrývá nejmodernější zařízení a vybavení, mimo jiné například i 15T hmotnostní spektrometr. Přejme tedy naší zemi i naší vědě, aby toto prostředí přineslo spoustu kvalitních objevů a třeba i dalo zázemí pro nové nositele Nobelových cen.

MARINA HUŽVÁROVÁ

 

28 Dec 2015