Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Den s dějinami literární cenzury

Badatelé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR představili veřejnosti 15. září 2015 první českou vědeckou práci, která se věnuje různým formám cenzury a regulaci literární komunikace v časovém záběru od Antonína Koniáše až po rappera Řezníka. Ojedinělá publikace V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 je jedním z výsledků šestiletého projektu Literární cenzura v obrysech, na němž pod vedením Michaela Wögerbauera spolupracovalo 38 autorů z České republiky i ze zahraničí (jádro autorského týmu tvořili vědečtí pracovníci oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR). „Cenzura, existuje-li jako instituce, jedná vždy v obecném zájmu – což je vlastně argumentační figura každého cenzurního systému, že se musí odvolávat na společenský diskurz,“ vysvětlil na tiskové konferenci M. Wögerbauer. Připomeňme, že v českém prostředí se tématu cenzury naposledy věnovala kniha Ferdinanda Menčíka Censura v Čechách a na Moravě z roku 1888, v níž se pod tímto pojmem rozuměly pouze zásahy, s nimiž se nesouhlasilo. Autoři publikace V obecném zájmu se snaží od tohoto pojetí emancipovat. „Cenzura existovala ve všech dobách a existuje i v současnosti; patří k ní ale také zásahy, se kterými souhlasíme, protože se tím společnost brání před tím, co nechce,“ doplnil M. Wögerbauer.


                                                                                                                                                                                           

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin


Koncepce knihy je ojedinělá i v mezinárodním kontextu. Výklad se odvíjí na dvou úrovních: rámcové kapitoly popisují instituce a cenzurní praxi příslušné doby i její sepětí s dobovým civilizačním a kulturním projektem; bloky případových studií navazující na každou z rámcových kapitol ukazují procesy cenzurování v detailu a otevírají problémové pole výkladu směrem k „měkčím“ formám společenské regulace. Jako celek představuje monografie kladnou odpověď na otázku, zda lze po dekonstruktivistickém otevření pojmu cenzury vůbec ještě napsat syntézu jejích dějin.

18 Sep 2015