Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Poprvé na světě: protony urychlené v plazmatu vytvářeném z vodíkového ledu laserem PALS

Tým českých a francouzských fyziků dokázal v pražské laserové laboratoři PALS spojit a využít zdánlivě neslučitelné: horké plazma o teplotě řádu milionů stupňů a vodíkový led – přesněji čistý vodík zmražený do pevného stavu při teplotách až -261°C. Vytvořili z něho tenký pásek, do kterého vystřelili laserový paprsek z pulzního výkonového laseru, takže se na terčíku vytvořilo horké plazma a došlo k urychlení protonů na vysoké energie. Zásluhu na úspěchu tohoto unikátního experimentu mají nejen pracovníci PALS (společné pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR), kteří celý experiment připravili a realizovali, ale také tým badatelů z francouzské laboratoře INAC/SBT CEA, kteří pro PALS vyvinuli speciální heliový kryostat pro vytváření vodíkového ledu, a dále skupina odborníků z projektu ELI, kteří se podíleli na přípravě kryostatu a na měření urychlených protonů.

pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg pals_pokus_1.jpg                                                                                                                                                                        

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

  
 
Ing. Jan Dostál, Ph.D., z oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR přiblížil novinářům přípravu a průběh pokusu:
 
Get the Flash Player to see this player.
 
 
Protony o vysoké energii nalézají uplatnění v lékařství pro ozařování nádorů i v mnoha dalších vědeckých a technologických oborech (např. v protonové radiografii). Jana Olivová se zeptalaIng. Jiřího Ullschmieda, CSc., vedoucího oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, proč je nejvýhodnější k těmto účelům používat vodíkový led:
 
Get the Flash Player to see this player.
 
 
Tento jedinečný pokus samozřejmě navazuje na dřívější výzkumy pražské laserové laboratoře PALS, jak potvrdil RNDr. Josef Krása, CSc., ze Sekce výkonových systémů Fyzikálního ústavu AV ČR.
 
Get the Flash Player to see this player.
 
 
Experiment prokázal možnost využít vodíkový led pro urychlování protonů, další výzkumné práce budou v laboratoři PALS pokračovat na podzim. V budoucnu se počítá s uplatněním této metody ve velkém měřítku na evropském laserovém zařízení ELI v Dolních Břežanech.
 
Text: JANA OLIVOVÁ

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 

 

3. 9. 2015