Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Připomínáme si 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Dne 6. července 2015 uplynulo 600 let od tragické smrti Jana Husa, kněze, kritika a reformátora církve, děkana a rektora pražského vysokého učení a představitele formujícího se národního uvědomění. Ve všech těchto rolích je dodnes Hus znám a akceptován širokou veřejností, a to v podobě, jejíž větší část vytvořila teprve moderní tradice, zejména v 19. a 20. století. Zatímco Husův vlastní život se už mnohokrát stal předmětem práce historiků, filozofů a teologů, jeho druhý život trvá až do současnosti a stále spoluutváří české národní historické vědomí.

  jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_02.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg jan_hus_animace_01.jpg                                                                                                                                                         

Snímky z výstavy Tři životy Jana Husa. Učenec a reformátor – kacíř a světec – národní hrdina, kterou připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s odborníky z Historického ústavu AV ČR. Veřejnosti je přístupná od 4. 7. do 18. 10. 2015 vždy o víkendech a státních svátcích. (Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin)

  
„Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně i jinak zabarvené spory o povahu Husova učení budou asi dále pokračovat, jeho smrt však postupně nabývá podoby nadčasově platného metahistorického mementa, které se nesluší zpochybňovat,“ uvádí prof. František Šmahel v příspěvku Jan Hus a počátky česky psané odborné literatury v červnovém čísle Akademického bulletinu.

Odkazy:

Jan Hus je příkladem osobní statečnosti, říká prof. František Šmahel v pořadu U zavěšené knihy ČT art . V rozhovoru mj. zmiňuje nové vydání jeho knihy Hranice pravdy .

Díl pořadu ČT24 Historie.cs věnovaný působení Mistra Jana Husa za jeho života i po něm . Vystoupili s v něm dr. Martin Nodl a dr. Dušan Coufal z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.

O průběhu koncilu v Kostnici a roli Zikmunda Lucemburského hovořil v Magazínu Leonardo na konci ledna prof. František Šmahel.

Především tzv. druhému životu Jana Husa byl věnován rozhovor Studia Leonardo s prof. Františkem Šmahelem. Český rozhlas plus jej odvysílal na počátku letošního roku.

 

10. 7. 2015