Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Na téma epilepsie v Akademii věd

Dne 9. února 2015 se v sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze uskutečnila tisková konference k prvnímu Mezinárodnímu dni epilepsie (více v aktualitě 9. únor Mezinárodním dnem epilepsie). Její účastníci zdůraznili, že jedním z výzkumných programů Akademie věd orientovaných na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost, je program nazvaný „Kvalitní život ve zdraví a nemoci“, v jehož rámci se studuje i epilepsie. Podle doc. Jakuba Otáhala z Fyziologického ústavu AV ČR, jehož odborníci se výzkumem zmíněného onemocnění intenzivně zabývají, byl jejich program koncipován tak, aby docházelo k přirozenému propojování základního výzkumu s aplikační sférou: tou je v biomedicínském výzkumu pacient a jeho zájem. Odborníci na tiskové konferenci opakovaně zdůrazňovali, že epilepsie je tak závažný problém, že je k ní potřeba přistupovat z mnoha stran a pohledů.


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Jakub Otáhal, Jana Zárubová, Pavel Kršek, Přemysl Jiruška, Ivan Holeček

 

Podle dr. Jany Zárubové, předsedkyně sdružení EpiStop, není epilepsie jedna nemoc, ale pod tímto termínem se skrývá řada různých syndromů a chorob, které vyžadují diferencovanou a vysoce specializovanou péči.

 

epilepsie_TK_2015_01.JPG
Předsedkyně sdružení EpiStop Jana Zárubová

 

Doc. Pavel Kršek z kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol upozornil přítomné novináře a další hosty na moderní možnosti diagnostiky. Nevyužívá se jen vyšetření mozkových potenciálů v oblasti mozkové kůry pomocí EEG, ale také zobrazení anatomie mozkové tkáně metodami magnetické rezonance, u komplikovanějších forem epilepsie pomáhají i další moderní zobrazovací a elektrofyziologické metody (funkční magnetická rezonance, SISCOM, MR spektroskopie, FDG pozitronová emisní tomografie, zobrazení difuzních tensorů – DTI – atd.) ke zjištění, o jakou formu epilepsie se jedná a jaký optimální přístup k léčení daného pacienta zvolit. Moderní medicína má k dispozici i značnou škálu možností léčby, od farmakologických přes neurochirurgické či epileptochirurgické, až po stimulační a psychologické, protože pacienti často trpí i psychosociálními problémy.

 

epilepsie_TK_2015_01.JPG
Pavel Kršek z kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

 

Péče o nemocné tedy musí být skutečně komplexní a individuální. Jak ovšem připomněl doc. Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu AV ČR, u části pacientů dnešní léčba nezabírá – a právě oni jsou velkou motivací pro studium epilepsie. Badatelé usilují o poznání mechanismů jejího vzniku, o vývoj nové a účinné léčby přesně zacílené na příslušné mechanismy.

 

epilepsie_TK_2015_01.JPG
Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu AV ČR na tiskovévé konferenci poukázal na možnosti vývoje nových postupů, které využívají nejmodernější metody, jako jsou genová terapie, mozková stimulace a využití kmenových buněk, jež mohou účinně ovlivnit abnormální chování epileptických ner­vových buněk.

 

Cílem je pochopit také podstatu přidružených příznaků této nemoci a jejich rozvoj. Výzkum epilepsie je proto už dnes výrazně mezioborový, zahrnuje nejen medicínu, ale i genetiku, bioinženýrství, fyziku či informatiku i nanotechnologie a další obory – a směřuje k personalizované léčbě šité na míru každému pacientovi.

JANA OLIVOVÁ,
Akademický bulletin

 

9 Feb 2015