Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mezinárodní rok světla 2015

Organizace spojených národů a UNESCO vyhlásily rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle. Organizátoři by v něm rádi upozornili na klíčovou roli světla pro současnou moderní společnost, připomenuli historii světla a optiky a vyzvedli jeho nezastupitelné místo pro budoucí udržitelný rozvoj naší planety. „Je zcela zásadní nejen umět světelné technologie využívat, ale také jim v Česku rozumět a dále je zdokonalovat. V roce 2015 proto budeme přesvědčovat studenty, budoucí vědce, politiky, investory, ale především laickou veřejnost v České republice o přímém kladném vlivu světla a světelných technologií na naši budoucnost,“ uvádí koordinátor Roku světla v Česku prof. Pavel Zemánek z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, který se svým vědeckým týmem také významně přispěl k vývoji vědy o světle – experimentálně ověřil, že tzv. tažný parsek, který může veřejnost znát například ze sci-fi seriálu Star Trek, skutečně existuje (viz rozhovor AB 5/2013Jak využít tažného paprsku).

Oficiálně International Year of Light and Light-based Technologies 2015 odstartuje v Paříži 19. a 20. ledna na zahajovací ceremonii v sídle UNESCO. Pozvání na dvoudenní konferenci, kterou uvede generální tajemník OSN Pan Ki-mun, přijalo mnoho významných odborníků a řada laureátů Nobelovy ceny – např. Egypťan Ahmed Zewail (chemie), Američané Steven Chu (fyzika) a William Phillips (fyzika), Francouz Serge Haroche (fyzika) nebo Rus Zhores Alferov (fyzika).

„Vizí tuzemského koordinačního týmu je mobilizovat všechny české instituce působící ve sféře světelných technologií, ať už na poli vědeckém, komerčním, vzdělávacím či kulturním, a aktivně je zapojit do naplňování cílů Roku světla. Využijeme této jedinečné příležitosti k tomu, aby inspirovala, vzdělávala a propojila po celém světě nejen profesionály v oboru ale i všechny nadšence,“ upřesňuje prof. Pavel Zemánek.

Důvodů k oslavám není málo, jedním z nich jsou významná kulatá výročí vědeckých objevů na poli bádání o světle. Od prvních pojednání o optice uplynulo totiž neuvěřitelných 1000 let, od formulace Maxwellových rovnic popisujících elektromagnetické vlny 150, od revoluční obecné teorie relativity 100 a od vynálezu optických vláken, díky nimž existuje vysokorychlostní internet, zase 50 let!

Světlo bylo klíčové pro vznik života na Zemi a je nezbytné i pro jeho další udržení. Klíčovou roli ale hraje také v technologiích budoucnosti. Třeba fotosyntéza, která historicky poprvé probíhala v řasách a sinicích a která představuje základní stavební kámen veškerého života na Zemi. Světlo hraje zásadní roli nejen při vzniku života, ale také při zlepšování jeho kvality nebo přímo při jeho zachraňování. Vývoj fotonických technologií poskytuje neustále kvalitnější přístroje pro lékaře, nové objevy v optometrii denně zlepšují život pacientů postižených očními vadami, a technologie postavené na světelném záření často přispívají zásadním dílem k diagnostice nemocí. Mezi potenciální využití světelných technologií v budoucnu patří natolik sobě vzdálené oblasti jako zdokonalená diagnóza rakoviny, rychlejší internet, zdroje čisté energie nebo výzkum černých děr. I přesto však iniciativa neztrácí ze zřetele rizika světelného znečištění – nalezení společného postupu k jeho eliminaci je také jedním z hlavních kritických témat nadcházejícího světleného roku.

Některé z chystaných akcí v rámci Roku světla 2015 v ČR:
• Výstava Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
• Forum Optonika 2015 (Brno, BVV)
• 6. Mezinárodní sympozium optiky a optoelektroniky (Praha, SPIE)
• Veletrh vědy (Praha, Otevřená věda)
• 21. Světový kongres IMEKO (Praha)
• Festival SIGNAL (Praha)
• Festival Vzáří (Olomouc)
• Konference LASER 55 (Třešť)
• Mezinárodní konference LIGHT SVĚTLO 2015 (VUT, Brno)
• Týden vědy a techniky AV ČR (po celé ČR)
• Výstava Od plamene k LEDu (Praha, Národní technické muzeum)
• Muzejní noc (vícero muzeí v ČR)
• Noc vědců (Technické muzeum v Brně)
• Den divadel (Brno, Centrum experimentálního divadla)
• Tanec a média (Národní divadlo Brno)
• Soutěže s tématikou světla v hodinách přírodních věd (ZŠ a SŠ v ČR)
• Světlo pro Bronx v rámci akce Mikroměsto (Brno, Muzeum romské kultury)
• Popularizační přednášky, výstavy, publikace a představení s tématikou světla (Hvězdárna a planetárium Brno)
• Výstavy s tematikou světla (malby, fotografie – různá místa)
 

 

 

29 Dec 2014