Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Tři roky od podpisu Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd a Senátem

AVCR_senat_perex.jpgU příležitosti tříletého výročí navázání spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou zahájil podpis společného Memoranda o stálé konferenci v červenci 2011, se 29. srpna 2014 v pražské Lannově vile setkali zástupci obou stran. Shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, se zdravicí následně vystoupil předseda Senátu PČR Milan Štěch. Za společnými aktivitami, jichž se dosud uskutečnilo 24, se v prezentaci ohlédl doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR. Zatímco prof. Drahoš vyzdvihl, že nezůstalo pouze u podpisu memoranda a že se realizovaly významné a oboustranně prospěšné akce, AV_senat_perex2.jpgMilan Štěch ocenil expertní činnost AV ČR, která je Senátu oporou v oblastech souvisejících s prací této instituce – především v historii, právu a veřejné politice. Spolupráce mezi AV ČR a Senátem vyústila v uplynulém tříletém období v uspořádání význačných akcí (odborných konferencí, kulatých stolů, seminářů, slavnostních setkání a shromáždění i pracovních návštěv) – z nejvýznamnějších připomeňme seminář Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou (4. listopadu 2011), shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (22. října 2013) a dále kulaté stoly Praha v kontextu vědní politiky (28. března 2014) a Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích (21. května 2014).

 

Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Jaroslav Šebek, Jan Šafanda, Eva Syková, Miluše Horská, Milan Štěch, Jiří Drahoš, Alena Gajdůšková, Pavel Baran, Vladimír Mareček
 
AVCR_SENAT_01.JPG
 
V závěru jednání si představitelé obou institucí ujasnili budoucí společné aktivity a v diskusi předložili náměty, v nichž by se spolupráce mohla v dalším období odehrávat. Zásadní výzvou se v tomto kontextu jeví aplikace Strategie AV ČR na případnou expertní činnost, a to při vytváření hospodářských, sociálních, kulturních či zdravotních analýz. Jde o efektivní využití synergie akademické a politické sféry. Prof. Jiří Drahoš v této souvislosti poznamenal: „Po debatě v Akademii věd chceme část výzkumu zaměřit více na témata, která hýbou společností – energetiku, zdraví člověka nebo veřejnou politiku. Připravujeme ji jako interní strategii, ale zároveň otevřenou vysokým školám, podnikové i státní sféře.“ Součinnost obou institucí však bude přínosná i v rámci připomenutí velkých společenských událostí – například 125 let založení České akademie věd a umění; Husovo jubileum; výročí konce války…
 
AVCR_SENAT_01.JPG
 
AVCR_SENAT_01.JPG
 

Shromáždění ve vile Lanna se zúčastnili: za Akademii věd ČR – předseda prof. Jiří Drahoš, místopředsedové AV ČR dr. Jan Šafanda, prof. Vladimír Mareček a dr. Pavel Baran, členové konzultační skupiny memoranda doc. Jan Konvalinka, doc. Jaroslav Šebek a dr. Leoš Horníček; za Senát PČR – předseda Milan Štěch, 1. místopředsedkyně a členka konzultační skupiny memoranda PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Mgr. Miluše Horská, člen konzultační skupiny memoranda dr. Jaroslav Müllner a místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prof. Eva Syková.

 

red

29 Aug 2014