Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nový Akademický atlas českých dějin – dílo transdisciplinárního charakteru

Po téměř půlstoletí vychází stejnojmenné dílo autorského kolektivu historičky Evy Semotanové a kartografa Jiřího Cajthamla, které prostřednictvím čtyř stovek map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny. Mimořádná, ručně vázaná publikace z produkce Nakladatelství Academia vznikla jako součást badatelského záměru Historického ústavu AV ČR. Dílo navazuje na studium historické geografie začleněné do struktury ústavu již v polovině 20. století a obdobný výzkum před druhou světovou válkou. V atlasu se prolínají tři hlavní témata – člověk, prostor a čas. Nově atlas představí problematiku církví v 19. a 20. století.

Výrazný rys Akademického atlasu českých dějin představuje jeho transdisciplinární charakter. Rozčleněn je na pět časových oddílů s 262 kapitolami – od pravěku po moderní dějiny. Vybraná témata konzultovali význační odborníci – archeologové, historikové, geografové, kartografové či geoinformatici; mnozí z nich se na zpracování témat podíleli ať již posudky, rešeršemi nebo i spoluautorsky.
 
Mapy se liší rozsahem zvoleného území, objemem i strukturou prezentovaných údajů. Kromě map historických jsou do atlasu zařazeny i počítačové modely a mapy zpracované jako výstupy souborů GIS, reprodukce starých map a vyobrazení, letecké snímky, grafy, tabulky a kartogramy. Každou mapu provází stručný textový komentář s výběrem použitých pramenů a literatury.
 
Kartografické práce na Akademickém atlasu českých dějin zahrnovaly mnohé činnosti – od revize autorských podkladů až po dokončovací kompoziční práce. Zřetelný je metodologický a faktografický posun ve studiu mnoha otázek českých dějin a v jejich kartografickém vyjádření. V atlasu se odrážejí nejnovější trendy soudobé kartografické tvorby a moderní postupy, užívané v historiografii, historické geografii, geografii i dalších souvisejících oborech.
 
Základním předpokladem unikátní publikace je její užití jako studijního materiálu s dlouhodobým výhledem. Východisko tedy předpokládá přehledné a precizní zpracování jak po grafické stránce, tak polygraficky. Publikace je vázána do plátna, na něm je transparentní přebal, aby se zvýšila odolnost vazby vůči opotřebení či poškození při manipulaci. Ze stejného důvodu je zvolen pevný a odolný papír, který byl vyroben na zakázku.
 
red

 

6. 5. 2014