Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Orient zblízka – cyklus přednášek Orientálního ústavu

Malý náš stát snaží se upraviti své styky s cizinou, i musí proto vybudovati základy těchto styků doma. Značnou část významné pro nás ciziny tvoří orient, a to jak blízký, tak daleký. … Musíme se vůbec snažiti, by si náš akademický dorost získal širšího rozhledu světového. Kdo stále jen doma sedá, má domácí jen rozum.
(Z článku Aloise Musila, jednoho ze zakladatelů Orientálního ústavu, s názvem Naše úkoly v orientalistice a v orientě z roku 1920.)
Na nejlepší tradici české orientalistiky navazuje Orientální ústav AV ČR přednáškovým cyklem Orient zblízka. Vybraná témata představí pracovníci ústavu a odborníci z přízněných pracovišť vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3/1420, Praha 1 – naproti Masarykovu nádraží, metro B Náměstí republiky).

orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg orient_06.jpg             
 
Fota: Archiv OÚ AV ČR  
                                                                                           

  5. září 2013

PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD.
Naučení poutníkovi k Nejzazšímu Cíli aneb "súfijská psychologie Cesty"
  3. říjen 2013
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Když němí promluví… Literatura protestu Nedotýkatelných
  7. listopad 2013
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Současná islámská architektura v Německu
  5. prosinec 2013
PhDr. Vladimír Liščák, CSc.
Cesta Odorika z Pordenone do Číny

4 Sep 2013