Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Záznam infrazvukové vlny od výbuchu plynu v blízkosti Národní třídy

Infrazvukové vlny (zvukové vlny o kmitočtech nižších než vnímá člověk, tj. přibližně kmitočty pod 20 Hz) podléhají relativně malému útlumu a mohou se tudíž šířit na velké vzdálenosti. Vlny o kmitočtech nižších než cca 1 Hz mohou být zaznamenány i více než tisíc kilometrů od místa vzniku. Pomocí infrazvukových měření tak lze detekovat nejen chemické a nukleární exploze, ale i monitorovat a studovat řadu přírodních jevů, jako jsou výbuchy sopek, pády meteorů, laviny, hromy, tornáda, interakce oceánů se zemskou atmosférou, apod.

Infrazvuková měření využívá i mezinárodní organizace CTBTO (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization), která kontroluje dodržování zákazu nukleárních explozí. Infrazvukové stanice, které by patřily do sítě stanic využívaných CTBTO, v České republice neexistují. Ústav fyziky atmosféry AV ČR však provádí podobná infrazvuková měření za účelem studia přírodních jevů, jako jsou bouřky a vznik hromů, infrazvuk spojený se zemětřesnými roji v západních Čechách a výzkum šíření atmosférických a infrazvukových vln do vyšších atmosférických vrstev, zejména do ionosféry (ionizovaná část atmosféry ve výškách přibližně nad 85 km; koncentrace iontů a elektronů dosahuje nejvyšších hodnot ve výškách cca 200 až 400 kilometrů).        
ÚFA AV ČR v současnosti provozuje infrazvuková měření ve třech lokalitách: observatoř Panská Ves (cca 60 km severně od Prahy), Průhonický park (jihovýchodní okraj Prahy) a seismická stanice nedaleko Nového Kostela v západních Čechách. Měření se dělají pomocí mikrobarometrů (obrázek 1), které detekují tlakové fluktuace v rozsahu kmitočtů cca 0,01 až 4 Hz (pro kmitočty nižší nebo vyšší citlivost použitých senzorů klesá).
 
 
Obrázek 1Senzor mikrobarometru (šedý válec nahoře) umístěný na vibračním zařízení při testování v laboratoři Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 
Obrázek 2 ukazuje záznam infrazvukové rázové vlny způsobené výbuchem plynu v blízkosti Národní třídy 29. dubna 2013, který pořídil mikrobarometr v Průhonickém parku vzdáleném asi 14 km od centra výbuchu.
 
 
Obrázek 2Záznam tlakových fluktuací pořízený mikrobarometrem v Průhonickém parku od 07:56:00 UT do 07:56:20 UT 29. dubna 2013 v kmitočtovém pásmu 0,25 až 4 Hz. Výrazné pulzace začínající v 7:56:10 UT (9:56:10 h našeho letního času) jsou připisovány rázové vlně, kterou způsobila exploze plynu v blízkosti Národní třídy vzdálené asi 14 kilometrů.
 
Signál je zobrazen v kmitočtovém pásmu 0,25 až 4 Hz, kde byla energie vlny největší a ve kterém ostatní fluktuace nesouvisející s výbuchem jsou vidět jen nepatrně. Z obrázku je zřejmé, že čelo vlny dorazilo k mikrobarometru v 7:56:10 UT, tedy v 9:56:10 h našeho letního času. Vzhledem k rychlosti šíření zvuku (asi 0,34 km/s) a k uvedené vzdálenosti od zdroje signálu lze vyvodit, že k výbuchu muselo dojít asi v 7:55:29 UT, tj. v 9:55:29 h našeho letního času. Podstatně složitější je odhad uvolněné energie. Pokud bychom předpokládali všesměrové šíření ve volném prostoru, potom naměřené hodnoty tlakových fluktuací v Průhonickém parku odpovídají uvolněné energii cca 1,3 MJ (0,3 kg TNT). Jelikož výbuch nastal v uzavřeném prostoru a husté zástavbě, která jistě představovala významnou překážku pro šíření vlny, lze předpokládat, že uvolněná energie byla ve skutečnosti mnohonásobně větší.
JAROSLAV CHUM,
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

 

6 May 2013