Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Seminář AV ČR a Senátu o problémech spolupráce mezi akademickou a komerční sférou

Společný seminář Akademie věd ČR a Senátu Parlamentu ČR na téma Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou se konal v pátek 4. listopadu 2011 v Jednacím sále Valdštejnského paláce. V úvodu semináře převzal Stříbrnou pamětní medaili Senátu za mimořádné zásluhy ve výzkumu a vývoji virostatik prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult.

Stříbrnou pamětní medaili Senátu převzal prof. Antonín Holý od předsedy Senátu PČR Milana Štěcha. Zleva gratuluje ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR prof. Zdeněk Havlas.

 

Společné prohlášení předsedů Senátu PČR a Akademie věd ČR k aktuálním problémům spolupráce mezi akademickou a komerční sférou

 

Představitelé obou institucí - Senátu PČR a AV ČR - Milan Štěch a Jiří Drahoš v závěrečném prohlášení k aktuálním problémům spolupráce mezi akademickou a komerční sférou konstatují přesvědčení, že


1. vztah akademické a komerční sféry je třeba založit na oboustranně výhodných a dlouhodobých motivacích, jejichž uplatnění přinese ve výsledku trvalý prospěch a užitek především občanům České republiky.

2. vzájemná spolupráce v oblastech, kde se setkávají věda, vzdělávání a průmysl, musí respektovat především následující principy:

- Výzkum prováděný v rámci akademické sféry slouží rozvoji příslušných vědních disciplín bez přímé závislosti na specifických komerčních zájmech; tento výzkum je nutnou podmínkou pro získávání kvalitativně nových poznatků, pro dlouhodobý technologický rozvoj a inovační výkonnost české ekonomiky, ale také pro reflexi nových sociálně-kulturních souvislostí.
- Spolupráce akademické a komerční sféry musí vycházet z potřeb české společnosti, nelze ji však zakládat na omezování svobodného bádání a svobody tvůrčích činností - ty jsou jedním z atributů demokratického právního státu a ústavou zaručenými hodnotami, ale i jedním ze základních pilířů budoucího hospodářského a sociálního rozvoje České republiky.
- Podstatným nositelem, tvůrcem a realizátorem inovací je firemní sféra, která inovuje produkty, služby a výrobní procesy pod tlakem udržení své konkurenceschopnosti.
Nezbytným předpokladem vytváření nejen materiálního blahobytu, ale i formování kulturních a duchovních hodnot je vysoká úroveň vzdělávání a vědy. Teprve na takových základech lze budovat skutečnou a dlouhodobou prosperitu České republiky.

 

senat_holy_01.jpg

senat_holy_01.jpg

senat_holy_01.jpg

senat_holy_01.jpg

Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

 

4 Nov 2011