Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

XVIII. biologické dny

Čs. biologická společnost
pořádá

XVIII. biologické dny
společně s mezinárodním sympoziem Cells VI

v Českých Budějovicích
24.–26. října 2005.

Přednášky konference Cells VI budou v angličtině, přednášky XVIII. biologických dnů v češtině nebo slovenštině. Postery obou souběžných akcí budou k dispozici v angličtině. Vyjdou také anglické souhrny všech příspěvků obou akcí společně v supplementu časopisu The Journal of Applied Biomedicine. Podrobné informace včetně pokynů pro přihlášení naleznete na webové stránce: http://www.jcu.cz/cells/bunky6.htm.

XVIII. biologické dny jsou věnovány všem otázkám experimentální biologie.
Program bude obsahovat bloky ústních sdělení organizovaných podle jejich tematického zaměření.
Plenární přednášky prosloví autoři, které pozval Hlavní výbor Čs. biologické společnosti.
Postery spojené do tematických bloků budou k dispozici během konference Cells.

Plenární přednášky XVIII. biologických dnů

V. Sklenář (Brno): Dynamika proteinů a jejich interakcí s ligandy
J. Závada (Praha): Hrozí nové viry?
E. Syková (Praha): Kmenové buňky a regenerativní medicína
K. Michalová (Praha): Nové trendy v klinické cytogenetice
J. Žaloudík (Brno): Molekulární biologie nádorové buňky
H. Illnerová (Praha): Biologické a sezonní hodiny savců
M. V. Marek (Brno): Cyklus uhlíku v ekosystémech – vztah ke globálnímu klimatu
O. Nečas (Brno): Systémový popis živých soustav
M. Červinka (Hradec Králové): Zobrazení a dlouhodobé pozorování živých buněk
V. Brabec (Brno): Mechanismus protinádorové aktivity komplexů kovů
J. Topinka (Praha): Nové přístupy v mutagenezi v ČR

Konference CELLS VI je věnována podpoře výměny informací mezi pracovníky různých specializací buněčné biologie.
Vědecký program bude obsahovat příspěvky z teoretického i aplikovaného výzkumu, bloky ústních sdělení a posterů; plenární přednášky prosloví vybraní experti. Ústní sdělení budou určena širšímu publiku, nejnovější výsledky s detaily budou představeny jako postery.

Plenární přednášky sympozia Cells VI:
K. Smetana (Praha): Are nucleoli useful markers of various cell states?
F. J. Medina (Madrid): The nucleolar structure and nucleolar proteins as an indicator of cell proliferation events in plants
G. Vollmer (Dresden): SERMs from food and plants – an alternative in hormone replacement therapy?
J. Krajčovič (Bratislava): Plastids as drug targets
A. Nieoullon (Marseille): Contribution of excitatory amino acids to neurodegenerative diseases: possible involvement of glial cells
Z. Berger (Cambridge): Role of aggregate prone proteins
J. Bubeník (Praha): Genetically modified tumour vaccines
M. Druckmuller (Brno): Modern methods of 3-D reconstruction of cells
Y. Zick (Rehovot): Role of extra-cellular matrix proteins in determining cell fate
I. Raška (Praha): Organization and dynamics of the cell nucleus
R. Peter (Salzburg): Stem cells from flatworms: isolation and cultivation
J. Svoboda (Praha): Cellular factors in retrovirus infection