Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Významné ocenění českého archeologa

Obrázek k článku 

Na přelomu května a června 2005 se v Kielcích a Krakově v Polsku uskutečnily oslavy 50. výročí zahájení archeologického a archeometalurgického výzkumu nejvýznamnějšího barbarsko-římského železářského regionu v Górach Świętokrzskich. Při této příležitosti obdržel významný český badatel prof. dr. Radomír Pleiner, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR, Rytířský kříž za zásluhy o česko-polskou spolupráci. Prof. Pleiner byl jedním z archeologů, kteří se v 50. a 60. letech minulého století aktivně účastnili výzkumu v této oblasti a provedl zde jeden z prvních experimentů s tavbou železa archaickými postupy.

MARTIN KUNA,
Archeologický ústav AV ČR