Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR

 1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
  ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul PhD. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.
  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
  Podrobnosti včetně přihlášky naleznete na internetové adrese:
  http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/ grant-pro-pobyt-vedcu-a-prednasejicich.shtml.

 2. Fulbright-Masarykovo stipendium
  pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve dvou kategoriích:
  A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu PhD.;
  B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem PhD. či jeho starším ekvivalentem.
  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.
  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
  Podrobnosti včetně přihlášky naleznete na internetové adrese:
  http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/ fulbright-masarykovo-stipendium.shtml.

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR

 1. Pracovníci univerzit v ČR mohou ve svých kurzech využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2005–2006 bude v nejbližší době umístěn na internetovou stránku: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste/index.shtml.
  Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý z nich pro příležitostnou přednášku na některém univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.

 2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou každoročně 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete na internetové adrese: http://www.cies.org/us_scholars.

 3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je ustaven ještě Fulbright Senior Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech: americká studia, antropologie/archeologie, ekonomie, environmentální vědy, informační technologie, knihovnictví, komunikace a žurnalistika, mediace a řešení konfliktů, ochrana zdraví, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, urbanismus, vzdělávání. Univerzita v ČR může požádat o specialistu formulářem Call for Appointment viz internetovou stránku http://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-vedecke- instituce/index.shtml.
  Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.

Další podrobnosti:
Dr. Hana Rambousková,
Fulbrightova komise,
Táboritská 23, 130 87 Praha 3,
tel.: 222 729 987,
e-mail: rambouskova@fulbright.cz,
http://www.fulbright.cz