Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Setkání mladých chemiků, biochemiků a biologů

Obrázek k článku 

Již pátý ročník Mezioborové konference mladých biologů, biochemiků a organických chemiků se uskutečnil ve dnech 15.–18. června 2005 v hotelu Devět skal na Vysočině. Tato konference je určena pro vědecké pracovníky ve věku do 35 let, kteří pracují v České republice v oborech příbuzných chemii a biochemii a molekulární biologii.

Akci organizovalo několik subjektů. Odbornými garanty byly Česká společnost chemická a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Organizaci zajišťovala Akademie věd České republiky a firma Sigma-Aldrich, s. r. o.

Vzhledem k tomu, že účast je pro mladé vědce bezplatná, umožňuje setkání všech, kteří mají o vědu zájem, bez ohledu na okamžitou finanční situaci dané laboratoře. Záměrem organizátorů je pomoci mladším kolegům v několika aspektech. Mezi ty hlavní patří: pomoc v orientaci v problematikách, které se u nás řeší, poskytnout jim platformu pro jejich samostatné, často první, vědecké vystoupení a podpořit vznik mezioborových spoluprací. Popularitu a kvalitu konference dokumentuje i to, že se na ni každoročně hlásí v průměru 125 zájemců, což je téměř dvojnásobek kapacity. Proto je akce výběrová a odborná komise složená z našich předních odborníků posuzuje přihlášky podle zaslaných abstrakt. Abstrakta přijatá k prezentaci jsou poté zveřejněna v odborném časopise Chemické listy. Konference se za pět let svého trvání stala prestižní záležitostí a řada z finalistů minulých ročníků patří mezi nejúspěšnější mladé vědecké pracovníky u nás.

Letošní konferenci zahájil, jak se stalo již pravidlem, prof. Václav Pačes, předseda AV ČR, přednáškou věnovanou genomice. Po jeho vystoupení začal soutěžní maraton mladých odborníků.

Na konferenci bylo předneseno 34 vybraných soutěžních přednášek a vystaveno 24 plakátových sdělení. Vedle toho účastníci vyslechli přednášky prof. Jiřího Damborského z Masarykovy univerzity Brno a prof. Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity České Budějovice.

Všechna soutěžní sdělení měla nadmíru vysokou úroveň, a tak bylo pro odbornou porotu velmi těžké určit vítěze. Nakonec vybrala v kategorii vítězné plakátové sdělení práci Viléma Guryči (ÚMCH AV ČR/Přírodovědecká fakulta UK) na téma Monolitické stacionární fáze na bázi akrylamidu pro kapilární elektrochromatografii oligosacharidů.

Finalisty soutěže přednášek pro obor organická chemie a příbuzné byli Pavel Herman, PřF UK/ÚOCHB AV ČR Praha; Petr Kočalka, ÚOCHB AV ČR/VŠCHT Praha; David Nečas, PřF UK Praha; Petr Sehnal, PřF UK/ÚOCHB AV ČR Praha; Michal Valášek, PřF UK Praha. Finalisty soutěže přednášek pro obor biochemie, biologie a příbuzné se stali Gabriela Böhmová, PřF MU Brno; Nikola Kostlánová, PřF MU Brno; Branislav Kusenda, FN Brno; Petr Müller, MOÚ Brno; Lukáš Spíchal, PřF UP Olomouc.

Absolutními vítězi se stali David Nečas (přednáška Niklem katalyzovaná aktivace: tvorba vs. štěpení C-C vazeb) a Petr Müller (přednáška Inhibitory CDK Roscovitin a Olomoucin II aktivují nádorový supresor p53 prostřednictvím trankripčního stresu).

Oba vítěze odměnila firma Sigma-Aldrich, s. r. o., granty na nákup chemikálií v hodnotě 50 000 Kč.

Letošní ročník znovu potvrdil veliký potenciál, který naše věda v mladé nastupující generaci má. Organizátoři doufají, že konference alespoň trochu pomáhá tento potenciál rozvíjet.

MARTIN FUSEK,
Sigma-Aldrich, s. r. o.