Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Prof. Jiří Drahoš zvolen prezidentem EFCE

Obrázek k článku 

Českému chemickému inženýrství se dostalo významného mezinárodního ocenění. Na červencovém valném shromáždění Evropské federace chemického inženýrství v Glasgow byl prezidentem této instituce na léta 2006–2007 zvolen místopředseda Akademie věd ČR a předseda České společnosti chemického inženýrství prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Ve více než padesátileté historii Evropské federace chemického inženýrství (byla založena v r. 1953 a Česká společnost chemického inženýrství je jejím členem od r. 1966, jako první ze zemí tehdejšího sovětského bloku) je prof. Drahoš vůbec prvním prezidentem ze zemí střední a východní Evropy. Ve funkci vystřídá prof. J. C. Charpentiera z Francie.

Dnešní EFCE je tvořena 40 národními federacemi z 28 zemí a reprezentuje přes 100 000 chemických inženýrů z celé Evropy. Svými 22 pracovními skupinami a třemi průřezovými sekcemi pokrývá všechny aktuální oblasti chemického inženýrství (podrobněji na www.efce.info). Prof. Drahoš byl dosud členem exekutivy EFCE a předsedou jedné z pracovních skupin. Jeho zvolení reflektuje aktivní pozici, kterou ČSCHI v evropském měřítku zaujímá: její nejvýraznější akcí na mezinárodní scéně je bezpochyby organizace tradičního mezinárodního kongresu chemického a procesního inženýrství CHISA (v úzké spolupráci s ÚCHP AV ČR a VŠCHT Praha) – v r. 2006 se tento kongres bude konat v Praze již posedmnácté.

JIŘÍ HANIKA,
Ústav chemických procesů AV ČR