Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Oneirokritika jako věda a umění

Obrázek k článku 

Chvála Bohu,
Který zahalil noc do tmavého roucha
A spánek do hlubokého pokoje
A den do nového světla.
Chvála Bohu,
Věčnému bez předchůdců,
Mocnému Tvůrci a dokonalému příznivci,
Kterého velikost neobsáhne nijaké velebení.
On je podstatou moudrosti,
Vidí i to, co zakryjí chmury noci.

Muhammad ibn Sírín

Snové vnímaní světa a význam symbolů pro stav bdělý vyvolává v lidech odjakživa rozličné úvahy. Prezentace knihy Bronislava Ostřanského (na snímku) – Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti, kterou uspořádal Orientální ústav AV ČR v červnu 2005, poprvé přiblížila tento pozoruhodný fenomén vycházející ze starověkého předněvýchodního oneirokritického odkazu i českému čtenáři. V rozsáhlé studii se autor věnuje kořenům a východiskům středověké arabské oneirokritiky, podrobně prochází obdobím oneirokritiky ve středověku a neopomíná propojit středověkou oneirokritiku s moderním studiem snů – očima vědy. Závěr knihy autor zpestřil ukázkou dvou středověkých arabských snářů.

Srd