Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

O přenašečích infekčních nákaz

Obrázek k článku 

Biologická fakulta Jihočeské univerzity spolu s Parazitologickým ústavem AV ČR uspořádala ve dnech 20.–24. června 2005 první ročník mezinárodní Letní školy molekulární vektorové biologie (Summer School on Molecular Vector Biology) o přenosu infekčních nákaz krev sajícími členovci, způsobujícími mj. malárii, lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu.

Na mezinárodní kurz pro vybrané studenty a mladé badatele z bývalého Československa, Rakouska a Anglie přijelo 38 účastníků, přednášeli a praktická cvičení vedli renomovaní odborníci M. Edwards, B. Luft, F. Noriega, J. Velenzuela z USA, I. Livey z Rakouska, M. Derdáková ze Slovenska a M. Bilej z Prahy. Přednášky proslovili také pracovníci z pořadatelské Biologické fakulty a Parazitologického ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, kteří rovněž využili jedinečné příležitosti, že se ve stejném termínu konal druhý mezinárodní kurz elektronové mikroskopie EMBO. Do programu mohli proto zařadit i tři přednášky předních světových odborníků z oblasti využití elektronové mikroskopie při studiu biologického materiálu (G. Grifith, H. Schwarz, P. Webster).

Vektorová biologie

je součástí moderního odvětví biologie infekčních nákaz přenášených krev sajícími členovci (jako jsou klíšťata, komáři, mouchy tse-tse, krev sající ploštice atd.), která prodělává velmi bouřlivý vývoj v souvislosti s rostoucím zdravotnickým významem tzv. "emerging infectious diseases". Vektorová biologie studuje vektory nebo-li přenašeče infekčních nákaz i přenášené patogeny, tedy původce infekčních onemocnění lidí a zvířat, a také jejich vzájemné vztahy na úrovni celých organismů, buněk a jednotlivých molekul. Právě hlubší poznání mechanismů přenosu patogenů vektory na molekulové úrovni je předpokladem úspěšné prevence a ochrany před zákeřnými infekčními nemocemi přenášenými krev sajícími členovci, jako je malárie, leishmanióza, ale také lymská borelióza a klíšťová encefalitida.

Výzkum je o to významnější, že se tato velmi závažná témata dotýkají zdraví lidí na celém světě – nejen v podobě nečekaně se vynořujících infekcí (emerging diseases), ale bohužel také v podobě hrozby případného teroristického zneužití patogenů či jejich přenašečů.

Letošní letní škola vektorové biologie měla charakter pracovního setkání či workshopu, na kterém přednášející prezentovali nejnovější poznatky jednak v rámci review, přehledných sdělení, jednak v jejich research seminars, výsledcích vlastní badatelské práce. V obou typech prezentací, jakož i v nástěnkových sděleních zúčastněných studentů a mladých badatelů, se objevilo to nejnovější, co současná věda o vektorech infekčních nákaz představuje. Vždyť zde tento obor zastupovali přední světoví specialisté B. Luft, J. Valenzuela, F. Noriega a další.

Dva zásadní poznatky z letní školy

  1. První se vztahuje k obecnému dění a trendům na světové špici rozvoje vědy v současné postgenomické éře. V několika posledních letech došlo k obrovskému technologickému průlomu v molekulárně biologické vědě a biotechnologiích. Jako falešné se ukázalo vnitřní uspokojení, jež nás v poslední době opanovalo, že už také umíme totéž, co ve špičkových západních laboratořích, tj. identifikovat jakýkoliv gen včetně jeho primární sekvence, zaklonovat jej, připravit odpovídající funkční rekombinantní protein a ten dále studovat. Ostatně tak je tomu v životě pokaždé, když si člověk začne myslet, že už je opravdu dobrý. Obrovský pokrok laboratorních technologií je hlavním poznatkem z letošní školy. Schopnost tomuto pokroku stačit, zúčastnit se jej aktivně, je patrně pro nás největší výzvou v další fázi závodu o dostižení světové špičky v biomedicíně. Zmíněný průlom v laboratorních technologiích totiž znamená, že zatímco my jsme technicky schopni studovat jednotlivé geny a jimi kódované bílkoviny, špičková pracoviště, jako jsou EMBL v Heidelbergu, N. I. H. v americké Bethesdě, Imperial College v Londýně či mnoho dalších univerzitních nebo vládních institucí na Západě, studují v jeden okamžik samy nebo v konsorciích celé baterie genů a jejich produktů včetně příslušných regulačních faktorů. Vděčí za to kvalitativně nové formě technologického know-how postgenomické (proteomické) éry vývoje široce zavádějící čipové technologie (microarrays), vše samozřejmě na bázi nanotechnologií. Jako dobrý příklad slouží výzkum vakcín proti původcům infekčních nákaz: Zatímco my se soustředíme na individuální výběr a práci s jedním či několika málo antigeny patogenu indukujícího imunitní ochranu člověka či jiného hostitele, Dr. J. Valenzuela z USA představil fungující koncept studia vakcinomu, tedy celé množiny veškerých molekul patogenu, které v případě proniknutí do organismu člověka či zvířete stimulují reakci jeho imunitního systému.
  2. Druhý poznatek z letní školy s tím bezprostředně souvisí a je naprosto konkrétní. Mezi badatelskými hvězdami, jež přednášely letos v létě v Českých Budějovicích, byli rovněž dva mimořádně významní hosté, autoři středoevropské vakcíny proti lymské borelióze, Dr. I. Livey (biomedicínské výzkumné centrum firmy Baxter BioScience) a Dr. B. Luft, profesor a přednosta kliniky Státní univerzity New York, Stonybrook v USA. Preklinické zkoušky vakcíny již skončily a v říjnu letošního roku se má přistoupit ke klinickému testování na dobrovolnících. Pokud se vše bude dobře vyvíjet a vakcína bude schválena, měla by se v roce 2010 objevit na trhu. Jsem rád, že také naše pracoviště rozvíjí již od roku 1998 spolupráci s oběma jmenovanými autory vakcíny a že jsme se mohli podílet na zajímavém testování účinnosti kandidátních vakcín v laboratorních podmínkách.

Letní škola v příštích letech

První ročník letní školy vektorové biologie v Českých Budějovicích se účastníkům i přednášejícím velmi líbil, a tak bychom rozhodně chtěli pokračovat v započaté tradici a za tři roky uspořádat druhý ročník. (Ostatně jsme si vzali za vzor prestižní mezinárodní kurs Biology of Disease Vectors, jehož koordinátorem je od roku 1989 dr. B. Beaty, profesor Colorado State University ve Fort Colins. Letní škola molekulární vektorové biologie se uskutečnila i díky finanční podpoře rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (37–168), materiálně technické pomoci Biologické fakulty JU a Parazitologického ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.

Libor Grubhoffer,
Parazitologický ústav AV ČR,
děkan Biologické fakulty JU