Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Nové knihy

TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ, T–Ž
Závěrečný díl osmisvazkového souboru určeného široké, technicky zaměřené veřejnosti završuje kolektivní práci více než dvou set autorů, špičkových odborníků ve svých oborech. Slovník celkově obsahuje přes 45 000 hesel a 4000 ilustrací, v nichž shrnuje stav poznání přírodních věd a techniky, technologií i souvisejících teoretických oborů konce dvacátého a začátku jedenadvacátého století. Na jeho tvorbě se podílely ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, Česká matice technická, ČSVTS a Grantová agentura ČR.
Kolektiv autorů, Encyklopedický dům, Praha 2005. Vydání 1.

Než přijde vakovlk
Dialogy o současné vědě

Kniha rozhovorů, které vedl autor s řadou českých vědců, jako jsou L. Motl, V. Cílek, M. Nývltová-Fišáková, J. Zrzavý, L. Nejman, H. Vymazalová, M. Štorek, J. Petr, A. Markoš, P. Strossa, J. Peregrin, P. Cejnar, R. Mikuláš, M. Petrů a D. Šrámek, je sondou do světa současné vědy a problémů, jejichž řešení není jen důležité či fascinující, ale současně také zábavné.
Houser, Pavel, Dokořán, Praha 2005. Vydání 1.

Na jedné frontě
Vztahy československé a polské armády za druhé světové války

Problematiku československo-polských vojenských vztahů v letech 1939–1945 historikové dosud spíše opomíjeli. Monografie se tuto mezeru snaží zaplnit; podrobně mapuje spolupráci mezi československou a polskou armádou (podřízenou londýnské exilové vládě) za druhé světové války. K napsání práce autor využil rozsáhlé spektrum domácích i zahraničních pramenů a literatury a kniha tak přispívá řadou nových poznatků k dějinám československo-polských vztahů za druhé světové války.
Friedl, Jiří, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v ediční řadě Sešity, Praha 2005. Vydání 1.

Jaro, léto, podzim, zima
Duchovní dědictví Orlických hor

Etnografická studie, dělená kalendářními obdobími, zahrnující slovesné, hudební a jiné projevy či tradice českých, ale i německých obyvatel podhůří Orlických hor, jež od svého mládí sbíral a zapisoval tamní rodák a etnograf Rudolf Zrůbek.
Zrůbek, Rudolf, Academia, Praha 2005. Vydání 1.

Judita
románu Judita proměňuje autor příběh tradičního "manželského trojúhelníku" ve vzrušující, hluboce psychologické drama plné jemných rozporů a překvapivých paralel. V první části podává své subjektivní svědectví o manželském životě a vzájemném vztahu nejprve manželka, poté manžel. Druhá část je historií osudu milenky Judity, ženy, která se ze služky stane dámou velkého světa a místo "postranní uličky" si vybojuje jistoty manželského svazku, a mladíka, jehož neradostnou životní cestou se mistrně vystavěné vyprávění logicky završuje.
Márai, Sándor, Academia, Praha 2005. Vydání 1.