Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Modernismus a tradice

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ačkoliv se v současnosti nabízí řada grantů a projektů podporovaných např. Evropskou unií či jinými institucemi, faktem zůstává, že až na výjimky jsou orientovány na spolupráci v oblasti přírodních a technických věd. O to těžší je navázat spolupráci mezi českými a západoevropskými institucemi v humanitních disciplínách, zvláště těch, jejichž cílem výzkumu jsou převážně bohemikální studia.

Z tohoto hlediska lze považovat za výjimku tříletý projekt, který Ústav dějin umění AV ČR realizuje s Department of Art History and Theory v University of Essex, jedním z nejprestižnějších univerzitních pracovišť pro dějiny umění ve Velké Británii.

Vznikl na základě nového projektu British Academy a Akademie věd České republiky, který má podporovat vědeckou mobilitu a komunikaci britských vědeckých institucí s partnery v zemích střední a východní Evropy. Bylo více než potěšitelné, že pro anglické badatele v University of Essex, kteří patří mezi mezinárodně uznávané specialisty na renesanci, umění přelomu století, ale i surrealismus a kubismus, mělo smysl vytvořit projekt s institucí v České republice. Ne každý historik umění na západ od Prahy považuje za samozřejmé, že český kubismus či surrealismus jsou součástí evropské modernistické kultury. Tak se podařilo vytvořit projekt Cubism, Surrealism and Tradition: The presence of the past in modernist art, jehož cílem je formulovat vztah modernistických směrů a tradice a jejich diskurz formou příkladů starého umění. Projekt je založen na výměně specialistů, na účasti na mezinárodních konferencích, seminářích a na přednáškách v partnerských institucích a také na podpoře publikování o tématu.

Během tříletého projektu se od roku 2003 již uskutečnila, a ještě tento rok uskuteční, řada výměnných pobytů specialistů z obou institucí. Čeští badatelé měli možnost zúčastnit se konferencí o surrealismu ve West Dean a na University of Essex ve Velké Británii, kolegové z partnerské instituce zase mezinárodní konference o středoevropské avantgardě v Praze v roce 2003.

Projekt umožnil navázat kontakty mezi badately, přednášky, semináře a publikování článků v časopise Umění (např. John Nash zde poprvé publikoval přednášku o Picassových Avignonských slečnách) i českých příspěvků do on-line internetového časopisu Papers of Surrealism. 16. června 2005 zorganizoval Ústav dějin umění AV ČR jednodenní pracovní konferenci, na níž se setkali představitelé obou institucí a přednesli referáty na téma projektu Cubism, Surrealism and Tradition.

Dopolední jednání moderoval Neil Cox, garant projektu z britské strany.

Po přivítání ředitelem ÚDU AV ČR Lubomírem Konečným přednesla Dawn Ades přednášku pro nemoc absentujícího Thomase Puttfarkena Carravaggio’s Violence. Následoval příspěvek garanta české strany, Vojtěcha Lahody z ÚDU AV ČR, Still-Life, Carravaggio and Cubism: Czech Reading, pojednávající o českém chápání Carravaggia Emila Filly a Vincence Kramáře ve 20. letech až ke Karlu Teigovi počátkem 50. let a k Josefu Sudkovi v roce 1956. Dana Mac Farlane interpretovala velmi subtilně úlohu fotografie Giottovy fresky Karitas od benátského fotografa Carlo Nayi jako reprodukčního média, které s jemností sobě vlastní využil ve svých textech Marcel Proust (Arresting Strageness: Modernist Reception of Carlo Naya’s Karitas). Tomáš Winter z Ústavu dějin umění AV ČR se zabýval ikonografií Hadího muže Františka Tichého a dostal se až k podvratným skatologickým zobrazením v modernismu (Contortionist, Caricature and Grotesque Body). Odpolední program, který moderoval Vojtěch Lahoda, zahájila Dawn Ades, jedna z nejvýznamnějších osobností současných britských dějin umění vůbec. Prof. Ades se účastnila příprav některých z nejdůležitějších výstav v Londýně i v zahraničí za posledních třicet let: revizonistické Dada and Surrealism Reviewed (Londýn, 1978) či objevné Art in Latin America (Londýn, Madrid, Stockholm, 1989). V roce 2004–2005 připravila jako hlavní kurátorka a autorka textů katalogu velkolepou retrospektivu Salvadora Dalího pro Palazzo Grassi v Benátkách a Museum moderního umění ve Filadelfii. Její knihy o fotomontáži, Salvadoru Dalím, André Massonovi či Marcelu Duchampovi patří již ke klasice svého žánru. Přednáška From St. Sebastian to Surrealism poukázala na příkladu Salvadora Dalího, jak důležitý byl ikonografický motiv mučeného krásného světce nejen pro Dalího, ale i pro Gabriela García Lorku. Neil Cox je mladším kolegou Dawn Ades na univerzitě, autorem řady statí a katalogů výstav o Picassovi, o surrealismu a knihy o kubismu. V příspěvku In Search of Masson’s Massacres hledal předobrazy ikonografie vraždění francouzského surrealisty André Massona v manýristickém obraze 16. století od Antoina Carona.

Lenka Bydžovská (ÚDU AV ČR) v přednášce A ghost story for the fully grown-up: Toyen and Mnemosyne invenčním a neotřelým způsobem ukázala na zdroje ikonografie koláží Toyen a na možnosti jejich nového výkladu zprostředkované Aby Warburgem. Rostislav Švácha (ÚDU AV ČR) zakončil odpoledne přednáškou Surrealism and Architecture, v níž poukázal na možnosti číst z pozice surrealismu architektonické realizace a především texty v ČSR.

Po diskuzi následovalo společenské setkání v Domě u Kamenného zvonu.

Vzhledem ke kvalitě přednášek a smysluplnosti tématu se zástupci obou institucí dohodli, že budou pracovat na vydání konferenčních příspěvků. Současně obě strany projevily zájem prodloužit projekt na další období.

Druhý den Rostislav Švácha zorganizoval pro britské hosty prohlídku avantgardní architektury v Praze, částečně sledující stopy Karla Teigeho. Kolegové z Essexu byli fascinováni Volmanovou vilou Karla Janů a Jiřího Štursy v Čelákovicích (1937–38), ale také zděšeni současným zdevastovaným stavem, obdivovali funkcionalistické vily ve Vysočanech a Na Babě a nakonec si prohlédli panorama Prahy z terasy Teigova bytu v Černé ulici, kde se setkávala intelektuální smetánka Teigova okruhu.

Konference i samotný projekt potvrzuje, že přes jistou rezervovanost západních historiků umění k českému materiálu bylo možné navázat podnětný kontakt s vrcholným univerzitním pracovištěm oboru dějin umění ve Velké Británii, jehož někteří členové patří k naprosté světové špičce ve svých specializacích.

Vojtěch Lahoda, zástupce ředitele Ústavu dějin umění AV ČR