Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Konference Logica

Už podevatenácté se v červnu tohoto roku uskutečnila konference Logica, kterou organizuje skupina logiky Filozofického ústavu AV ČR.
Ačkoliv hlavním oborem, na který se tato akce soustředí, je již tradičně logika filozofická, letos byla řada přednášek věnována i oblasti logiky matematické či počítačových věd.

Počítačový vědec Yuri Gurevich, který dnes působí ve společnosti Microsoft a je rovněž emeritním profesorem na University of Michigan, se ve svém příspěvku pokusil podat rozšiřující definici pojmu algoritmus. V jeho chápání je vazba algoritmu na Turingův stroj nepříliš vyhovující, protože nám neumožňuje dále nějak podrobně analyzovat úlohy na Turingově stroji neřešitelné.

Několik prezentací bylo věnováno problému lháře (zhruba řečeno problému, jak se v logice a sémantice vypořádat s větami typu "já právě teď říkám nepravdu"). S tímto tématem souvisela přednáška Grahama Priesta z University Melbourne, který hájil přístup tzv. parakonzistentní logiky.

Velmi zajímavé příspěvky pronesli na konferenci i čeští logikové. Libor Běhounek a Petr Cintula z Ústavu informatiky AV ČR se ve svém příspěvku pokusili předložit novou, zcela exaktní definici fuzzy logik. Jaroslav Peregrin z Filozofického ústavu AV ČR hovořil o třech druzích vzájemné substituovatelnosti výrazů ve formálních i neformálních jazycích: zachovávající pravdivost, zachovávající podmínky pravdivosti a zachovávající důsledkový vztah.

Konference se již tradičně odehrála v prostředí kláštera Hejnice a jejím sponzorem byl Rodinný pivovar Bernard.

Pavel Houser,
Filozofický ústav AV ČR