Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Filozofické otázky prostoru a času

Jednou z akcí pořádaných u příležitosti Světového roku fyziky se stalo také kolokvium 100 let speciální teorie relativity aneb filozofické otázky prostoru a času.
Na spíše komorním semináři, který se uskutečnil ve Filozofickém ústavu AV ČR dne 6. června 2005, se vystřídalo celkem osm přednášejících.

Konferenci uvedl doc. RNDr. Jiří Fiala příspěvkem o podílu, který měl na vzniku speciální teorie relativity francouzský fyzik Henri Poincaré. Jiří Fiala vysvětloval, že motivem pro úvahy o čase na počátku 20. století nebyly jen otázky výlučně fyzikální či filozofické, ale souvisely i s problémy inženýrského typu, např. synchronizací hodin. Konferenci uzavřela přednáška jejího hlavního organizátora PhDr. Vladimíra Havlíka, CSc., o vztahu mezi teorií relativity a relativností vědeckých teorií. Závěrem jeho úvah bylo, že ne všechny relativismy jsou udržitelné.

V průběhu většiny diskuzí postupně krystalizoval i hlavní Einsteinův přínos. Zdá se, že jím nebyl matematický aparát a vlastně ani obsah speciální teorie relativity či dále testovatelné předpovědi, které z ní vyplývaly. Revoluční však byla změna úhlu pohledu. To, co konkurenční dobové přístupy pokládaly za "podivnosti" a absurdity, které je třeba dodatečně vysvětlit (například konstantnost rychlosti světla), postavil Einstein naopak do středu svého myšlení jako axiom a základ nové teorie.

Pavel Houser,
Filozofický ústav AV ČR