Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Centrum pro mobilitu v ČR

Obrázek k článku 

Projekt Centrum pro mobilitu v ČR představuje jeden z kroků, jímž se i v České republice hlásíme k plnění doporučení Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Je to náš vklad pro posílení Evropského výzkumného prostoru (European Research Area – ERA), který podporuje ambice Evropy stát se v roce 2010 jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě.

Cílem tříletého projektu realizovaného v období let 2005–2007, finančně podpořeného Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je vytvoření Centra pro mobilitu při Zahraničním odboru SSČ AV ČR. S ním spolupracují regionální místa, která fungují při několika vybraných vysokých školách: Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém, Technické univerzitě Liberec, Západočeské univerzitě, Jihočeské univerzitě, Univerzitě Hradec Králové, Masarykově univerzitě, Vysoké škole báňské. Pracoviště byla zvolena tak, aby zeměpisně pokryla území republiky a byla k dispozici vědecko-výzkumným institucím v daném regionu. Centrum pro mobilitu nabízí především zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství při hladkém průběhu zařizování pobytů v hostitelské zemi, zejména dlouhodobých. Konkrétně poskytuje důležité informace týkající se vstupu do země, povolení k pobytu, pracovního povolení, nabídky pojištění, zdravotní péče, finančních záležitostí, školství – zajištění školní docházky a péče o předškolní děti, jazykových kurzů apod. V Centru pro mobilitu jsou k dispozici základní informace, které se postupně doplňují a rozšiřují. Pracovníci mají kontakty na příslušné instituce, aby mohli poskytovat podrobné informace, kde je lze získat. Regionální spolupracující místa jsou nápomocna zejména při vyhledávání vhodného ubytování, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé rodiny, zajišťování zdravotnické péče v místě působení zahraničního odborníka, doporučení jazykových kurzů, vhodného školního zařízení pro děti, případně i vyhledávání možnosti zaměstnání pro doprovázejícího partnera. Regiony nabízejí také přehled kulturních a sportovních akcí pro volný čas.

Centrum pro mobilitu spolupracuje rovněž s vládními i nevládními institucemi a organizacemi (MŠMT, MF ČR, MPSV, Cizineckou policií, pojišťovnou, ČSSZ aj.).

Do evropské sítě Center pro mobilitu (European Network of Mobility Centres), jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června minulého roku v Paříži, je zapojeno 32 vzájemně spolupracujících evropských zemí.

Důležitý nástroj rutinní činnosti pracovníků Center a také zdrojem informací pro odbornou veřejnost jsou portály; evropský http://europa.eu.int/eracareers, národní – český – je k dispozici na www.eracareers.cz.

Během tříletého období realizace projektu budou vydávány informativní materiály; k oficiálnímu zahájení činnosti Centra se připravuje dvojjazyčný leták obsahující informace jak o Centru pro mobilitu v ČR, tak o národním portálu.

Později bude vydána informační brožura pro zahraniční návštěvníky přijíždějící do naší republiky za vědecko-výzkumnou činností. Její elektronická podoba by se měla objevit též na našem portálu.

Zasedání uspořádané při příležitosti oficiálního zahájení činnosti Centra pro mobilitu se uskuteční dne 17. 10. 2005 od 12:00 hod. v budově Akademie věd ČR v zasedacích místnostech 205 a 206.

Jindra Emmerová,
Zahraniční odbor AV ČR