Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

50 let časopisu Folia Microbiologica

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Časopis Folia Microbiologica, vydávaný Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Československou společností mikrobiologickou, oslavil v letošním roce 50. výročí svého založení. Pro oba, vydavatele i redakci, to byla významná událost, vždyť časopis je jediným impaktovaným periodikem věnovaným mikrobiologii vydávaným v České republice.

První číslo časopisu, tehdy pod názvem Československá mikrobiologie, bylo vydáno v únoru 1956. První tři roky vycházel časopis v češtině a slovenštině, posléze byly články doplněny souhrny v ruštině a angličtině. Zakládajícími členy redakční rady byli I. Málek (vedoucí redaktor), K. Beran, L. Borecký, M. Burger, J. Němec, K. Raška, J. Seifert, J. Šterzl, vesměs významní představitelé české a slovenské mikrobiologie a imunologie. Folia Microbiologica tehdy plnila i úlohu jakéhosi domácího mikrobiologického věstníku; každé číslo končilo oznámeními o připravovaných setkáních, zprávami ze symposií a seminářů a články k jubileím význačných mikrobiologů. Jak časopis získával na kvalitě, tato část se pomalu ztenčovala a posléze zcela přešla do samostatně vydávaného Bulletinu Československé společnosti mikrobiologické.

Přelomem v historii časopisu se stal rok 1959 – časopis přešel na anglickou verzi pod názvem Folia Microbiologica a zahrnoval šest čísel ročně. Rozšířilo se spektrum autorů – k dřívějším českým a slovenským (tedy domácím) – přibyli autoři z ciziny. Podíl prací zahraničních autorů se pohyboval okolo pěti procent v roce 1960 a deseti procent v roce 1970, až se v devadesátých letech ustálil téměř na polovině. Tento trend pokračuje i v současnosti. Zvýšil se i počet stran časopisu: z necelých tří set (v roce 1956) na téměř osm set v roce 2004. V devadesátých letech začala Folia Microbiologica vycházet na kvalitním křídovém papíru, zavedla tisk barevných fotografií, zvětšila svůj formát a umožnila publikovat podstatně více příspěvků.

Během 50 let své existence otiskl časopis přes 4000 článků – přehledů, původních odborných a krátkých sdělení od autorů prakticky z celého světa. Tolik diskutovaný impakt faktor se v poslední době pohyboval v rozmezí 0,8–0,9 a jeho vývoj má příznivý trend. Více než polovina tuzemských příspěvků přichází z vysokých škol, což potvrzuje význam časopisu při přípravě a dozrávání mladých vědeckých pracovníků v regionu. Tuto úlohu časopisu ostatně osobně vyzdvihl při své návštěvě 40. výročí založení časopisu v roce 1995 na zámku v Třešti i prof. E. Garfield (zakladatel moderní scientometrie; Institute for Scientific Information, Philadelphia, USA). Časopis se ale také může pochlubit tím, že publikoval vlastnosti a taxonomické zařazení nového mikroorganismu, izolaci a charakterizaci nového enzymu a izolaci a identifikaci řady nových mikrobiálních metabolitů, které mají praktický význam.

Kulaté výročí časopisu si redakce a zástupci obou vydavatelů připomněli 17. května 2005 ve vile Lanna v Praze. Krátké setkání bylo vydařené, časopisu popřáli do dalších let mnoho úspěchů kromě předsedy Akademie věd ČR prof. V. Pačesa i představitelé obou vydavatelů (prof. B. Říhová a doc. I. Čižnár) a přítomní zástupci spřátelených periodik. Ke gratulantům se připojujeme i my a přejeme časopisu další úspěšné půlstoletí.

RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.,
RNDr. Jiří Matějů, CSc.,
Mikrobiologický ústav AV ČR a Československá společnost mikrobiologická