Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Galerie 09/2005 - Předvídání minulosti aneb Archeologická predikce

Obrázek k článku
Digitální výškopisný model reliéfu okolí Hluboké nad Vltavou (červená šipka ukazuje polohu zámku) a poloha mohylových pohřebišť z doby bronzové a halštatské
©Archiv ARÚ AV ČR

Obrázek k článku
Výřez zkoumaného území v okolí Hluboké nad Vltavou, reliéf analyzován vlastní procedurou v rámci geografického informačního systému Idrisi. Barevně rozlišeny vrcholy kopců, hřbety, konvexní hrany (místa náhlého lomu svahu), prostor nad hranami (tj. místa s dobrým výhledem do údolí) a záplavová území; zbývající prostor představují svahy s různým sklonem. Žlutou značkou je vyznačena poloha pravěkých mohylníků – ukazuje se jejich vazba na vyvýšená místa.
©Archiv ARÚ AV ČR