Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > červenec  > obsah

Czechia, nebo Czechland(s)?

Akademickém bulletinu č. 5/2005 vyšla na str. 11 úvaha paní Evy Horové Česko/Czechia po dvanácti letech. Zatímco důraz autorky na používání termínu Česko lze bezvýhradně podpořit (oproti velmi často se vyskytujícímu a zavádějícímu termínu \"Čechy\"), \"Czechia\" je slovem kontroverzním, a nemohu se proto divit (na rozdíl od E. Horové) překladatelům ani našim představitelům, že se mu vyhýbají.

Řada Anglosasů je totiž může číst jako "čečija", takže mimo jiné poměrně snadno dojde k transkripční či fonetické záměně s turbulentní kavkazskou Čečnou (angl. Chechnya) – k té skutečně již několikráte došlo, např. pojmenováním našeho pavilonu na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru jako "Czecnia". Máme zde problém s transliterací slovanské dvojhlásky ch do angličtiny, která je před samohláskou Anglosasy zpravidla čtena jako č (cf. chick, chief atp.). Pro převod azbuky do anglické latinky byly vypracovány dva oficiální transliterační systémy (British Standards Institution; American Standards Association Sectional Committee Z39), které jednoznačně doporučují transkripci ruské hlásky (psané i čtené) ch na psané anglické kh a ruského (psaného i čteného) č na psané anglické ch. Tato transliterace je v podstatě uplatnitelná i pro češtinu. To znamená, že správné by bylo psát (pokud si ovšem přejeme výslovnost "čechia") "Czekhia" nebo dokonce spíše "Chekhia", nikoli však "Czechia".

Alternativou pro Czechia (nebo ono správnější Czekhia) by mohly být v angličtině termíny Czechland (neboli Česko), případně Czechlands (neboli České země), kde ch je před souhláskou, a Anglosas by je vyslovoval pravděpodobně už napoprvé jako "čekland", případně "čeklands". Další možností by mohlo být "Czech Lands", u níž se ovšem ztrácí výhoda jednoslovnosti (Lit. noviny č. 48/2003). Problematiku Czechia vs. Czechland(s) jsem diskutoval s několika rodilými a středoevropského zeměpisu znalými Angličany a všichni z nich se nezávisle shodli na pořadí preference Czechlands, Czechland, Czechia.

V roce 1996 jsem se obrátil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR s dotazem a prosbou o radu, jaký je jednoslovný zeměpisný ekvivalent Česka v angličtině. Bylo mi tehdy odpovězeno, že tiskový odbor tohoto ministerstva vypracoval počátkem roku 1993 pokyn k užívání názvu "Czech Republic" a že "zkrácený (anglický) název naší země nebyl Parlamentem České republiky přijat". Vzhledem k tomu, že název Czechia nebyl dosud oficiálně schválen a zůstává na úrovni pouhého návrhu, je stále čas diskutovat o jeho vhodných alternativách. Domnívám se, že je úkolem nás v anglickém jazyce se aspoň částečně orientujících Čechů (všech, nejen lingvistů) prosadit optimální jednoslovný anglický termín naší země (zavádějící "Czechia" to být nemusí). Není-li v dnešní době angličtina celosvětovou "lingua franca"? Proto si troufám tvrdit, že jde o významný problém.

Zdeněk Hubálek,
Ústav biologie obratlovců AV ČR