Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Začal Světový rok fyziky

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Rodní bratři fyziků, matematici, si pro "svůj" rok zabrali přelom tisíciletí; kromě nesporné magie čísla je k tomu patrně navedla i slavná Hilbertova přednáška 8. července 1900 na Mezinárodním matematickém kongresu v Paříži. Guru královny věd tam předložil třiadvacet nevyřešených matematických problémů, které považoval za zásadní. V roce 2000 tedy bylo co bilancovat. Fyzikové se nechali matematiky inspirovat a rozhodli se vyhlásit svůj rok. I tady byla volba letopočtu jednoduchá: 2005. Proč?

Před sto lety, v roce 1905, Albert Einstein, šestadvacetiletý referent bernského patentového úřadu, napsal v intervalu čtyř měsíců tři vědecké práce z různých oblastí fyziky, čímž je změnil takřka z gruntu. Přísně vzato to platí jen o prvních dvou, třetí totiž otevřela zcela novou dimenzi prostoru pro fyzikální poznávání. Výklad fotoelektrického jevu se zavedením fotonu zásadně urychlil vývoj kvantové teorie. Výklad Brownova pohybu dovedl statistickou fyziku až k měření velikosti molekul. Třetí práce rozmetala dosavadní představy o prostoru a času a zahájila relativistickou epochu fyziky trvající dodnes. Právě před půlstoletím, v dubnu 1955, Albert Einstein zemřel.

Světový rok fyziky vyhlásilo Valné shromáždění OSN v červnu 2004 a zahájilo UNESCO na konferenci v Paříži 13. až 15. ledna 2005. Za nás se jí zúčastnila delegace v čele s doc. Ing. Štefanem Zajacem, CSc., předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků. Právě on na tiskové konferenci 18. ledna 2005 v Akademii věd ČR zahájil Světový rok fyziky v Česku (na snímku uprostřed) a mj. vyjádřil postavení fyziky v současném světě výstižným příkladem: "Každý by si chtěl bezstarostně užívat na Maledivách. Pak přijde tsunami a všichni se dovolávají geofyziků."

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., předseda komise Jednoty pro práci s talenty a dlouholetý středoškolský pedagog, zdůraznil význam výuky fyziky na středních školách a představil svoji knihu Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží.

Neméně zajímavé byly názory účastníků pařížské konference z řad studentů, vítězů fyzikálních soutěží. Za všechny alespoň dva citáty: "Každý dnes chce být manažerem, ale co by řídil, nebýt fyziky?" "I teoretik by měl vědět, že slouží lidstvu, a neměl by se zahrabat jen do teorie."

FRANTIŠEK HOUDEK