Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Samizdat o odboji

Stejnojmennou publikaci s podtitulem Štúdie a články slovenského historika Jozefa Jablonického představil 12. ledna 2005 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Kniha obsahuje jedenáct studií z dějin slovenského odboje a vydalo ji bratislavské nakladatelství Kalligram v roce 2004. Bývalý ředitel Ústavu politických vied SAV Jozef Jablonický je předsedou jeho Vědecké rady a členem redakční rady pražského čtvrtletníku Soudobé dějiny vydávaného ÚSD AV ČR. Byl předsedou Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí v letech 1967–1970.
V úvodu prezentace promluvil zástupce ředitele ústavu Jiří Kocian, který ocenil spolupráci mezi pražským a bratislavským ústavem, u jejíhož zrodu stál Jozef Jablonický. Publikaci a autora představil jeho přítel z disentu Vilém Prečan, zakladatel a první ředitel ÚSD AV ČR a současný předseda správní rady Československého dokumentačního střediska. V. Prečan v závěru svého vystoupení ocenil činnost nezávislých historiků, kteří obohatili českou a slovenskou historiografii. Jozef Jablonický představil genezi své knihy. S odstupem času vtipně glosoval jedenáct domovních prohlídek (měl jich nejvíce na Slovensku), při nichž mu zabavili knihy, archiválie a rukopisy. Promluvil i o své cestě nezávislého historika navzdory zastrašování ze strany tehdejší státní moci a zdůraznil spolupráci s českými nezávislými historiky.
VOJTECH ČELKO,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR