Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Praemium Bohemiae podruhé

 

 Obrázek k článku 

 

Svět má už více než sto let Alfreda Nobela, my Josefa Hlávku. A od počátku 21. věku také Bohuslava Jana Horáčka. \"Českou Nobelovu cenu\" za rok 2004 získal farmaceutický chemik Antonín Holý.

Bohuslav Jan Horáček se narodil 4. prosince 1924 v Radvánovicích u Turnova. V pěti letech mu zemřel otec, a tak společně se sedmi staršími sourozenci tvrdě pracoval na poli. Za německé okupace byl vězněn, po komunistickém převratu rovněž. Se značnými obtížemi (kádrové povahy) dostudoval vysokou obchodní školu v Praze, poté uprchl na Západ. Zde se nakonec vypracoval v úspěšného hoteliéra na Kanárských ostrovech.

Když počátkem 90. let znovu navštívil rodnou zemi, užasl, "jak jsou národ i krajina zpustošeny duchovně i materiálně". Prodal tedy své podniky a z úroků výtěžku založil v roce 2000 Nadaci B. Jana Horáčka Českému ráji. Ta má dva cíle, jednak podporu regionu Český ráj (dodnes tam investovala na 300 milionů korun, především do zdravotnictví, školství a sportu), jednak udělování prestižních cen nobelovského typu nejvýznamnějším představitelům české vědy. Praemium Bohemiae je jedinou takříkajíc velkou cenou za základní výzkum, garanty výběru jsou nejvýznamnější české vědecké instituce – Učená společnost ČR, Akademie věd ČR a Česká konference rektorů. Proto si jí vědecká obec váží víc než mediálně známější ceny Česká hlava.

Poprvé byla cena Praemium Bohemiae udělena v r. 2002 lékaři prof. Vratislavu Schreiberovi. V r. 2003 vzhledem k úmrtí pana B. J. Horáčka (18. října 2002) udělena nebyla. V r. 2004 ji získal chemik prof. Antonín Holý.

Pan Horáček však prozíravě myslel i na vědecký dorost, vždyť právě z něj vyrůstají budoucí Heyrovští. Proto ustanovil i ceny pro ty středoškolské studenty, kteří vynikli na mezinárodních olympiádách z přírodních věd, matematiky a programování. Ceny se udělují každoročně 4. prosince, v den narození pana Horáčka, shodou okolností však také v den vzniku České společnosti nauk (4. 12. 1784). Loňský ceremoniál na zámku Sychrově začal předáním cen devatenácti úspěšným studentským olympionikům, kteří si odnesli prémie od 40 000 do 7500 korun.

Hlavní cenu, udělovanou tentokrát v oboru chemie a spojenou s prémií půl milionu korun, převzal osmašedesátiletý Antonín Holý z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, mimochodem jediný vědec, kterého nezávisle nominovaly všechny tři pověřené instituce (učenci, akademici i rektoři).

Profesor Holý během své čtyřicetileté výzkumné kariéry syntetizoval účinné složky několika unikátních protivirových léků, z nichž Viread z roku 2001 je dodnes nejúčinnějším a nejpoužívanějším prostředkem proti viru HIV. Ten kupříkladu už po pětidenní léčbě Vireadem zcela vymizí z krve matky, takže jím dítě při porodu není infikováno. A pokud HIV pozitivní člověk bere tento lék trvale, může žít normálním životem a s trochou štěstí zemřít takříkajíc přirozenou smrtí.

Laureát po převzetí ceny – celkem podle očekávání – prohlásil: "Nikdy jsem příliš nedbal na vyznamenání, na pocty, na hodnosti. Samozřejmě jsem rád, že má práce byla oceněna, i kvůli té "Svaté Trojici". Myslím, že je toto ocenění důležité nejen pro vědce-seniory, ale hlavně pro mládež. Ukazuje jí, že má smysl se něčím takovým zabývat."

Pro vysvětlení: Holy Trinity (Svatá Trojice) přezdívají vědci týmu: Antonín Holý (chemik, který syntetizuje účinné látky) – Erik de Clercq (belgický virolog, který je primárně testuje) – John C. Martin (ředitel americké firmy Gilead Science, která je klinicky dotahuje a vyrábí).

Z vyznamenání, prof. Holému udělených, jsou v poslední době nejvýznamnější Descartesova cena Evropské unie (2002) a státní medaile Za zásluhy (2003).

A budoucnost? Antonín Holý, známý svojí skromností, ji vidí prozaicky – práce a zase práce. "Kdo nehledá, nenajde. Takže samozřejmě děláme dál, snažíme se nacházet nové a nové účinné látky. Jestli se některá ujme nebo ne, nevíme. Ale to, že máme určitou šanci je nalézt, představuje závazek. Proto nesmíme přestat hledat."

FRANTIŠEK HOUDEK