Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Nové knihy

Tichá pošta
Čtyři nové novely Jiřího Stránského popisují rozpětí od 2. světové války až po současnost, do níž a s níž se celé toto období prolíná. V titulní novele Tichá pošta české i německé děti ze Sudet zachraňují na konci 2. světové války zraněného francouzského partyzána. Závěrečná novela Rozhovor přináší téměř detektivní příběh z padesátých let 20. století z obce, v níž i přes ostře střeženou železnou oponu pokračovalo pašování lidí přes hranice. Novely Zelenolhotská Venuše a Piknik se odehrávají v současnosti, ale připomínají – každá po svém – osudy politických vězňů z padesátých let, Stránského nejvlastnější téma. Nezdůrazňují však jejich křivdy a utrpení, ale přátelství a soudržnost, díky nimž dokázali onu hrůznou dobu přežít.
Stránský, Jiří, nakladatelství Hejkal, Havlíčkův Brod 2003. Vydání 1.

Národní kulturní komise 1947–1951
Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945 až 1951 na základě dekretů prezidenta republiky a zákonů o pozemkové reformě. V centru zájmu autorky je působení Národní kulturní komise, organizace, jejímž hlavním úkolem bylo převzetí a správa těchto zestátněných památek a která vyvíjela činnost pod vedením významného historika umění Zdeňka Wirtha v letech 1947–1951.
Uhlíková, Kristýna, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 2004. Vydání 1.

Byly jsme tam taky
Vzpomínky Dagmar Šimkové na léta strávená v komunistickém žaláři ani po letech nic neztrácejí na své hluboké výpovědi a vedou i nadále k zamýšlení o hrůzách totalitních žalářů. Dagmar Šimková má o čem vyprávět, strávila v nich 14 let. "Byly mezi námi ženy, které již měly z dřívější doby zkušenost z vězení, přežily i koncentrační tábory. Situace to byla jiná, každý věděl, že válka brzy skončí a ten, kdo přežije, vrátí se do svobody. My jsme však šly do vězení v době míru, kdy kolem nás rašila a voněla socialistická budoucnost," píše na prvních stránkách. Po návratu na svobodu se jí podařilo spolu s maminkou emigrovat za sestrou do Austrálie, kde také v polovině devadesátých let zemřela.
Šimková, Dagmar, nakladatelství Monika Vadasová-Elšíková, Praha 2003. Vydání 3.

Pamäť národa
Nacizmus a komunizmus vo svojej epoche

Slovenský Ústav pamäti národa, obdobný ústav našeho Ústavu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, začal na podzim vydávat čtvrtletník stejného jména. Vedle této aktivity založil ÚPN další dvě edice: edici sborníku dokumentů a edici odborných monografií. V čele správní rady ÚPN je bývalý federální ministr vnitra Ing. Ján Langoš. Mezi autory prvního čísla nalezneme i v ČR dobře známého Pavla Žáčka či Tomáše Vilímka, spolupracovníky Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Výběr z článků je možné najít na www.upn.gov.sk, časopis bude možno brzy zakoupit v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze.
Pamäť národa, Ústav Pamäti národa, Bratislava 2004. Vydání 1.

Nedaleko nekonečna
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat i umění? Odpovědí na tuto otázku zdaleka není "samozřejmě ne". Stačí se jenom podívat na vztah geometrie a malířství. Cílem knihy Miroslava Punčocháře je ukázat matematiku jako inspirující zdroj pro umění, a přispět tak ke zmírnění současné propasti mezi ní a přírodními vědami na jedné straně a humanitními obory spolu s uměním na straně druhé. Zvolená forma krátkých, často hezky mystifikujících příběhů je spolu s bohatým a vynalézavým jazykem zárukou čtivosti.
Punčochář, Miroslav, Praha 2004. Vydání 1.