Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Galerie 02/2005 - Když se svět třese

Obrázek k článku
Mapa světa z r. 1888 znázorňující mj. postupné šíření vln tsunami po výbuchu sopky Krakatau v r. 1883. Mapa znázorňuje rovněž postup tsunami po ničivém zemětřesení Arequipa r. 1868 na pomezí Peru a Chile
(Berghaus, H., Physikalischer Atlas, edition 1888, J. Perthes, Gotha)
©Archiv GFÚ AV ČR

Obrázek k článku
Záznam zemětřesení na Sumatře pořízený seismickou stanicí Průhonice u Prahy (PRU). Registrace probíhá ve třech kolmých směrech: vertikálním (spodní záznam, označený PRU Z), sever–jih (prostřední záznam, označený PRU N) a východ–západ (horní záznam, označený PRU E). Časy příchodu podélné, příčné a povrchové vlny jsou vyznačeny svislými čarami P, S a L.
©Archiv GFÚ AV ČR

Obrázek k článku
Obecné schéma konvergentního okraje litosférických desek, na němž dochází k subdukci (podsouvání) oceánské desky pod desku kontinentální (příkladem takovéhoto typu konvergentního okraje je právě subdukce Indoaustralské desky pod Indonésii). Bílé šipky znázorňují směr pohybu desek, černé body ohniska zemětřesení vyvolaných tímto procesem.
©Archiv GFÚ AV ČR

Obrázek k článku
Vlna tsunami pustoší město Arequipa na západním pobřeží jižní Ameriky po ničivém zemětřesení v r. 1868
(Frank Leslie’s Illustrated Newspaper of Oct. 03, 1868, p. 40).
©Archiv GFÚ AV ČR

Obrázek k článku
Hloubkové rozložení ohnisek zemětřesení v řezu vedeném přes vulkán Krakatau (viz vložené mapové schéma). Symboly zemětřesení jsou stejné jako v obr. 2. Ohniska zemětřesení, soustředěných ve sloupci pod vulkánem, jsou označena červeně.
©Archiv GFÚ AV ČR