Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství ACADEMIA

ALENA PLZÁKOVÁ
UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE
Nová učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují.

JAROSLAV BUCHAR,
JOSEF OLDŘICH
TERMINÁLNÍ BALISTIKA
Publikace je první prací tohoto druhu u nás a je zaměřena na vybrané okruhy současné problematiky interakce vrženého předmětu-projektilu s překážkou-terčem. Práce navazuje na dřívější publikace o chování materiálů při rázovém zatěžování, které mimo výše uvedené interakce zahrnují i působení energie výbuchu a další jevy, při nichž se rychle uvolňuje energie.

JAROSLAV KŘÍSTEK,
JAROSLAV URBAN
LESNICKÁ ENTOMOLOGIE
Po téměř padesáti letech vychází nová Lesnická entomologie. Autoři v ní shrnují informace o morfologii, zejména ekologii z lesnického hlediska významného hmyzu: škůdců lesních dřevin, ale i oponujících hmyzích škůdců a indiferentních skupin hmyzu. Pozornost je věnována tzv. statutárním druhům, ale také nejmodernějším metodám ochrany lesních porostů. Ve speciální části jsou uváděny důležité údaje z bionomie a ekologie konkrétních druhů, případně vyšších systematických jednotek.

JOSEF KUNEŠ, ZDENĚK VESELÝ, MILAN CONNER
TEPELNÉ BARIÉRY
Tepelné bariéry představují zdánlivě úzkou technickou záležitost omezující se na ochranu materiálu před extrémními teplotami. Ve skutečnosti však jde o oblast dotýkající se celé přírody, a tedy i člověka a s ním spojeného technického pokroku. Příroda vybavila v celém svém dlouhém historickém vývoji živočichy i rostliny systémem termoregulace, v němž významnou roli hrají tepelné bariéry. Autoři se omezují na výsledky vlastního dlouhodobého výzkumu především technických tepelných bariér, jehož součástí je i snaha o systemizaci bariér a jejich aplikace. Přirozené tepelné bariéry jsou přitom zdrojem inspirace a poučení.