Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Německé vydání Slovesnosti Slovanů

Dne 18. 2. 2004 se v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze konala prezentace německého vydání knihy českého slavisty, literárního vědce a člena Pražského lingvistického kroužku Franka Wollmana (1888–1969) Slovesnost Slovanů (1928) uspořádaná pod záštitou Výzkumného centra pro dějiny vědy (společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze) a Slavistické společnosti Franka Wollmana. Monografii, kterou přeložila německá bohemistka Kristina Kallertová a kterou v kritické úpravě s úvodem S. Wollmana, studiemi R. Iblera, I. Pospíšila a M. Zelenky, rejstříky, poznámkovým aparátem a fotografickou přílohou, editovali prof. Reinhard Ibler z Ústavu slovanské filologie univerzity v Marburgu a prof. Ivo Pospíšil z Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity v Brně, vytisklo prestižní vědecké nakladatelství Peter Lang se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem pod názvem Die Literatur der Slawen.

Prezentaci za přítomnosti prof. Jiřího Niederla, předsedy Rady pro zahraniční styky AV ČR, a Libuše Benešové, bývalé předsedkyně Senátu České republiky, zástupců akademických a univerzitních institucí zahájil Ivo Pospíšil, který zdůraznil mezinárodní význam edice pro dějiny moderní literárněvědné slavistiky. Poté honorární člen Mezinárodního komitétu slavistů Slavomír Wollman připomněl polemické okolnosti vzniku textu reagujícího na dobové diskuse o kulturní jednotě slovanských literatur. Reinhard Ibler aktuálnost monografie vymezil jejím metodologickým přínosem: strukturálně zpracovat slovesnou tradici Slovanů ve vzájemných vztazích a souvislostech jako součást světového písemnictví. Kristina Kallertová upozornila na překladatelské problémy spojené s vytvářením adekvátních německých ekvivalentů slavistické terminologie, Miloš Zelenka promluvil o Wollmanově pojetí (eidologického) tvaroslovného strukturalismu jako specifické aplikaci fenomenologické filozofie.

Kritické vydání Slovesnosti Slovanů, která bude v jazykově německém prostoru vedle svého badatelského dosahu fungovat i jako alternativní pomůcka ke komparativnímu studiu slovanských literatur, představuje příklad úspěšné spolupráce českých a německých literárních teoretiků a historiků. Zároveň odráží tematickou orientaci Výzkumného centra pro dějiny vědy (VCDV) soustředěného na podporu edičních projektů z oblasti české vědy 20. století, které zásadním způsobem ovlivnilo evropské dění.

Doc. PhDr. MILOŠ ZELENKA, DrSc.,
Výzkumné centrum pro dějiny vědy,
společné pracoviště AV ČR a UK