Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Bylo a bude

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

pořádá ve dnech
12.–14. května 2004

mezinárodní seminář CMP ’04:
Rozhodování s mnoha účastníky,

pod záštitou European Science Foundation
v rámci projektu K elektronické demokracii – internetová podpora elektronického rozhodování
(TED – Towards Electronic Democracy:
Internet-based Complex Decision Support).

Seminář je zaměřen na společný problém označovaný jako "prokletí rozměrnosti", tj. mimořádné náročnosti výpočtů nutných pro použití teoreticky optimálních postupů usuzování a rozhodování.

Bližší informace jsou uveřejněny na adrese http://www.utia.cas.cz/AS/CMP04.

_________________________

KONKURZ

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR
v Praze vypisuje konkurz na místo

odborného pracovníka v oboru
archeologie pravěku,
specializace eneolit.

Požadavky: ukončené vysokoškolské magisterské studium v oboru, práce v oboru.
Nástup od 1. 7. 2004.
Přihlášky do konkurzu doložené listinou o dosaženém vzdělání, seznamem odborných publikací a stručným životopisem zasílejte do 17. 5. 2004 na adresu:
Archeologický ústav AV ČR,
ředitelství,
Letenská 4, 118 01 Praha 1

_________________________

KONKURZ

Ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR
vypisuje konkurz na obsazení místa

vědeckého pracovníka
pro pracoviště v Praze.

Požadavky: ukončené doktorské studium na české nebo zahraniční univerzitě nebo vědecká hodnost v oboru matematika-numerická analýza, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu v oboru reálné analýzy a teorie Banachových prostorů, jazykové znalosti, tuzemská nebo zahraniční praxe vítána.

Přihlášky doložené životopisem pošlete do 3 týdnů po uveřejnění na adresu: Matematický ústav AV ČR,
sekretariát ředitele,
Žitná 25, 115 67 Praha 1.

_________________________

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
Akademie věd České republiky

pořádá letní školu

Spektroskopické metody a jejich užití

pro studenty doktorského studia,
vysokoškolské (a vynikající středoškolské) studenty,
mladé vědecké pracovníky z přírodovědných a technických oborů
a další zájemce.

Termín: neděle 29. 8. 2004 (registrace a seznamovací večírek) až pátek 3. 9. 2004
Místo: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova 3 (v areálu Akademie věd u konečné stanice metra C Ládví)
Ubytování mimopražských účastníků: zdarma v ubytovacích zařízeních ústavu
Stravování: zdarma v areálové jídelně a ústavním bufetu

Program: přednášky, diskuse, cvičení, předvedení přístrojů, ukázky měření

 • Principy a vzájemné souvislosti spektroskopických metod
 • Spektroskopie a kvantová chemie. Metody teoretického výpočtu UV/Vis, IR a NMR spekter s cvičením v počítačové učebně
 • Laserová spektroskopie a její význam pro sledování životního prostředí
 • Vysoce citlivá absorpční spektroskopie pro detekci nestabilních intermediátů, stopových množství látek v atmosférické chemii a j.
 • Mikrovlnná spektroskopie a její aplikace v strukturní analýze molekul, výzkumu atmosféry a mezihvězdného prostoru
 • Fluorescenční spektroskopie a její role ve výzkumu biomembrán
 • Spektroskopie pevné fáze a její použití ve studiu katalýzy
 • Elektronová spektroskopie a její použití ve výzkumu povrchů a mezifází, v materiálové vědě, mikroelektronice, studiu koroze a j.
 • Speciální povrchově citlivé spektroskopie
 • In situ spektroelektrochemie a její použití při studiu akumulace a konverze energie

Podrobnější sylabus: www.jh-inst.cas.cz/school.

Přihlášky: do 31. května 2004:

_________________________

Intenzivní kurzy

Chystáte se na studijní pobyt, konferenci nebo jinou formu služební cesty do zahraničí? Opět jsme pro Vás připravili populární

intenzivní předvýjezdové kurzy
angličtiny, němčiny a francouzštiny
v týdnu od 14. 6.–18. 6. 2004.

Bližší informace naleznete na našich stránkách www.langdpt.cas.cz.
Termín přihlášek: 31. 5. 2004

_________________________

Seminář katedry jazyků AV ČR

Chcete se vyvarovat zbytečných chyb při psaní odborných článků v angličtině?
Zveme Vás na seminář

The Science of Scientific Writing

v úterý dne 1. 6. 2004 v 16:00 hod.
do zasedací místnosti č. 205
v budově Akademie věd ČR,
Národní tř. 3, Praha 1.

Seminář povede americký lektor Richard Haas, který má dlouholeté zkušenosti s výukou akademické veřejnosti na Katedře jazyků AV ČR.
Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, prosíme zájemce o potvrzení účasti na tel. 222 828 401.

_________________________

KURZY

Školicí středisko Fyziologického ústavu AV ČR
ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze-Suchdole

pořádají v areálu ústavu:

 • kurz pro pracovníky pracující s pokusnými zvířaty a ošetřovatele pokusných zvířat v souladu s podmínkami vyhlášky č. 311/97 Sb.
 • opakovací kurz k prodloužení osvědčení pro pracovníky pracující s pokusnými zvířaty a ošetřovatele pokusných zvířat.

Termíny: celý kurz: 1.–4. června 2004
opakovací kurz: 3.–4. června 2004

Informace a přihlášky:
Ing.Vladimír Šmelhaus
Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
tel.: 241 062 286, fax: 241 062 488

_________________________

Vědecká rada Akademie věd ČR,
Grémium pro vědecký titul,
komise pro obhajoby doktorských disertací
v oboru "Fyzikální chemie"

Řízení k udělení vědeckého titulu
"doktor věd"

Obhajoba doktorské disertační práce

Název disertační práce: Molecular-Level Computer Simulation of Phase and Reaction Equilibria
Jméno disertanta: Ing. Martin Lísal, CSc.
Termín obhajoby: 10. června 2004 v 10:00 hod.
Místo konání obhajoby: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

_________________________

Astronomický ústav AV ČR
vypisuje konkurz na místa

pro postgraduální studenty
astronomie a astrofyziky

Uzávěrka: 11. 6. 2004

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu:
Astronomický ústav AV ČR,
251 65 Ondřejov