Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > květen  > obsah

Galerie 05/2004 - Jiřina Popelová-Otáhalová 100. výročí narození

Obrázek k článku
Prvořadým posláním historika je usilovat o interpretaci minulosti v co možná nejobjektivnější podobě. Psát jen o událostech a skutcích dobrých a zamlčet či neupozornit na ty negativní, by bylo neodpustitelnou chybou. Pomyslná kniha naší nedávné historie je plná takových negativních stránek. A bohužel jsou v nich zapsána též jména vědeckých osobností – lidí často obdařených mimořádným talentem odborným, ale již daleko méně osobnostními morálními kvalitami.