Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství

 • MILAN NAKONEČNÝ
  ÚVOD DO PSYCHOLOGIE
  Další ze syntetických prací Milana Nakonečného přináší přehled současných poznatků z obecné, vývojové i sociální psychologie, psychologie osobnosti a psychopatologie, je tedy jakýmsi souhrnným přehledem psychologických věd, vhodným též jako učebnice pro vysokoškoláky studující psychologii jako vedlejší obor – sociology, ekonomy, pedagogy apod. Důraz je zde kladen na kritický výklad teoretických základů psychologie a snahu podat nová fakta a nové podněty.
 • PETR BERKA
  DOBÝVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ
  Kniha je přehledovou publikací bouřlivě se rozvíjející oblasti informatiky. Podává základní informace o procesu dobývání znalostí a o principech z oblastí databází, statistiky a strojového učení, o rozhodovacích stromech, asociačních a rozhodovacích pravidlech, neuronových sítích, genetických algoritmech, bayesovských metodách klasifikace, případovém usuzování a induktivním logickém programování i o dobývání znalostí z textů a z webu. Je určena zájemcům o informatiku i odborníkům z praxe, kteří se zabývající analýzou dat.
 • JOSEF FILIPEC
  SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST
  Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
v lednu 2004

 1. Just, V. – Slovník floskulí
 2. Srp, K. (ed.) – Jan Zrzavý – o něm a s ním
 3. Šimandl, J., Mádr, O., Bartoň, J., Hlavsová, J. – Jak zacházet s náboženskými výrazy
 4. 4. Smullyan, R. – Navěky nerozhodnuto
 5. 5. Srp, K., Orlíková, J. – Jan Zrzavý


OSTATNÍ NAKLADATELÉ:

 1. Kolektiv – Hvězdářská ročenka 2004, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
 2. Kolektiv – Českobudějovicko Chráněná území ČR VIII., Artedit
 3. Marquéz, G. G. – Žít, abych mohl vyprávět, Odeon
 4. Halík, T. – Oslovit Zachea, NLN
 5. Coelho, P. – Jedenáct minut, Argo


Knihkupcův tip:
Fučík, B. – Rodná krajina básníkova, Triáda

Jiří PADEVĚT,
Knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz