Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

Mnichovská dohoda cesta k destrukci demokracie v Evropě

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Mnichovská dohoda čtyř velmocí – Německa, Itálie, Velké Británie a Francie – z 29. září 1938 byla jedním z rozhodujících kroků ke druhé světové válce a ke zničení míru a demokracie v Evropě.

Její 65. výročí v roce 2003 přineslo další vlnu aktuálně historických diskusí. Proto byla v Praze ve dnech 24.–25. října 2003 v reprezentačních prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR v Černínském paláci uspořádána konference, která demonstrovala ochotu Čechů k otevřené diskusi o všech otázkách, jež jsou s tímto nepochybně velmi palčivým tématem spojeny. Historický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty UK, Právnické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK spojily své síly k uspořádání tohoto diskusního fóra, na němž zazněly příspěvky nejen domácích, ale také zahraničních odborníků z Velké Británie, Francie, Německa, Ruské federace, USA, Polska a samozřejmě také Slovenska. Ve čtyřech sekcích byly prezentovány nejnovější výsledky výzkumu týkající se nejen zahraničněpolitických otázek, spojených s podpisem Mnichovské dohody a s jejími dlouhodobými následky. Referáty se týkaly i otázek vnitropolitického vývoje v Československu konce 30. let, otázek minoritních, kulturních, právněpolitických a v neposlední řadě také vývoje historiografie tohoto období. Diskuse nad referáty prokázaly různorodost názorů na tuto klíčovou událost v historii samostatného Československa, a to nejenom mezi domácími, ale i zahraničními účastníky. Také proto bude nepochybně důležité vydat sborník příspěvků z konference. Péčí Historického ústavu AV ČR by měl vyjít v roce 2004.

JAN NĚMEČEK,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR