Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

Integral úspěšně

Obrázek k článku 

Čeští odborníci ze skupiny astrofyziky vysokých energií Astronomického ústavu Akademie věd ČR zaznamenali mimořádný úspěch na mezinárodním poli díky svému podílu na projektu INTEGRAL.

Od chvíle, kdy byla vypuštěna družice tohoto jména, uplynul teprve rok a již bylo tomuto projektu věnováno celé jedno číslo vysoce prestižního odborného časopisu Astronomy and Astrophysics (Vol. 411, No 1, November III, 2003), což je prestižní evropský astronomický časopis. Zvláštní číslo – Special letters issue on: First science with INTEGRAL – se zabývá prvními vědeckými výsledky uvedeného projektu. Jde vesměs o kolektivní práce, naši vědci jsou spoluautory 4 z nich! Přicházejí navíc nezvykle rychle, protože po vypuštění družice obvykle určitý čas zabere ověřování její funkce a kalibrace přístrojů. Analýza dat, psaní a recenzování vědeckých prací také trvá nějakou dobu...

Projektu INTEGRAL (z anglického názvu International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, tedy Mezinárodní laboratoř pro astrofyziku záření gama) se podrobně věnoval AB 7–8/03. Připomeňme si, že projekt zkoumá především nejenergetičtější druh elektromagnetického záření – záření gama. Velký zájem vědců budí v první řadě jeho zábleskové zdroje, které jsou stále jednou ze záhad astronomie. Objevují se nečekaně a zatím nelze předvídat ani jejich trvání, ani místo jejich vzniku, mají i různou intenzitu a průběh. Projekt INTEGRAL a družice stejného jména má pomoci některé z těchto záhad rozluštit. Jde o první astrofyzikální družici Evropské kosmické agentury ESA s oficiální českou účastí. Má hmotnost přes 4 tuny, na palubě nese spektrometr a dalekohled pro obor záření gama, ale také rentgenový monitor a optickou monitorovací kameru OMC. Ve vesmíru pracuje již od poloviny října 2002. Naši odborníci se podíleli především na palubním experimentu OMC i na řídicím a dalším softwaru, na vybudování a provozu mezinárodního vědeckého a datového střediska projektu INTEGRAL a nyní se účastní i zpracování vědeckých dat – a to velmi úspěšně, jak ukazuje i časopis Astronomy and Astrophysics.

JANA OLIVOVÁ